Menu

Platform voor samenwerking

Honeybee Valley wil het probleem van de bijensterfte aanpakken door samenwerking met diverse partners

Imkersbonden en Honeybee Valley trekken lessen uit ‘sjoemelwas’ dossier

Dsc 2567

Zaterdag 15 april jl. was er een vergadering met afgevaardigden van de verschillende imkerbonden (KonVIB, AVI, VNIF en FIV) en Honeybee Valley aangaande het zgn. ‘sjoemelwas’ dossier: een partij bijenwas van bedenkelijke kwaliteit die ervan verdacht wordt aan de basis te liggen van broedsterfte. De vergadering ging door in de gebouwen van de Universiteit Gent, Honeybee Valley aan de Krijgslaan te Gent. Centraal stonden twee gedachten: ‘hoe kunnen we iets doen voor de getroffen imkers’ en ‘ hoe kan naar de toekomst toe doortastender opgetreden worden bij soortgelijke gevallen’?

Wat dit laatste betreft werd snel eensgezindheid gevonden om een ‘draaiboek’ te schrijven voor noodprocedures. Deze dient zeer gedetailleerd te beschrijven welke achtereenvolgende stappen dienen genomen te worden als de imkerij getroffen wordt door om het even welke onregelmatigheid. Waar kan de imker met zijn verhaal terecht? Hoe kunnen we snel de omvang van het probleem inschatten? Welke deskundigen kunnen aangesproken worden? Welke overheidsdiensten dienen ingeschakeld te worden? Wat zijn de juridische mogelijkheden? Bij het sjoemelwas dossier is de bijenteeltsector in Vlaanderen ‘op snelheid gepakt’ en dit willen we naar de toekomst toe ten allen tijde vermijden. Er werd ook beslist om na te gaan of het Praktijkcentrum Bijen (PC Bijen) zich kan ontfermen over de ontwikkeling van zulk een draaiboek. Eerstvolgende vergadering is woensdag e.k. en prof. Dirk de Graaf, naast directeur van Honeybee Valley tevens voorzitter van PC Bijen, heeft beloofd dit punt op de agenda te plaatsen. De ontwikkeling van het draaiboek zal een strikte timing worden opgelegd opdat het niet op de lange baan kan geschoven worden.

Op de vraag ‘hoe kunnen we iets doen voor de getroffen imkers’ was het antwoord minder voor de hand liggend. Het dossier is immers in handen van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen die hierover onlangs nog communiceerde. In het laatste communiqué was er sprake van het uitvoeren van ‘een beperkte veldproef’ doch het is niet duidelijk wat de bedoeling hiervan is en hoe dit ons vooruit kan helpen. Zo ook hadden de aanwezige imkers vragen bij het certificaat dat volgens de ‘Gids voor goede imkerpraktijken’ bij aankoop van een partij bijenwas deze dient te vergezellen. Er werd ook gevraagd naar welke stappen ondernomen kunnen worden om te voorkomen dat de sjoemelwas, die de betrokken imkers nog in voorraad hebben, alsnog in het circuit terecht kan komen. Het leek de aanwezigen op de vergadering dringend nodig om in directe dialoog te treden met het FOD Volksgezondheid over deze en andere knelpunten. Aangezien er mogelijks een jaarlijks/tweejaarlijks imkersymposium zal georganiseerd worden door PC Bijen (geagendeerd op de eerstvolgende vergadering) dient afgetoetst of we op dit symposium de experten van het FAVV kunnen uitnodigen voor verdere toelichting over het sjoemelwas dossier.

Los van het feit of er een oorzakelijk verband kan aangetoond worden tussen de gevonden zuren of detergenten (cfr. communiqué van het FAVV) en de broedsterfte (hagelschotpatroon), stellen we vast dat aan de imkers soms een product wordt verkocht dat misschien geen echte bijenwas mag genoemd worden. Is er een juridische basis over de echtheid van bijenwas en wat kan de consument doen indien op de markt een product wordt aangeboden dat niet voldoet aan de omschrijving van bijenwas. We denken hierbij aan de fysische en chemische eigenschappen van bijenwas. De vergadering heeft beslist om eveneens via PC Bijen af te toetsen of de juridische diensten van de Vlaamse overheid ons hierop kunnen antwoorden. Ook zal bekeken worden in hoeverre Testaankoop ons hiermee kan helpen. 

Laat ons nu hopen dat we hiermee een stap in de goede richting hebben gezet. Het was in ieder geval een hart onder de riem te kunnen vaststellen dat er op deze vergadering eensgezindheid was over de grenzen van de verenigingen heen over dit toch wel moeilijk en gevoelig dossier.

Fotodonatie

Doneren

Zoeken

Doorzoek onze website

Archieven

Newsflash archief

Nieuws archief