Menu

Platform voor samenwerking

Honeybee Valley wil het probleem van de bijensterfte aanpakken door samenwerking met diverse partners

Honinganalyses binnen het Vlaams Bijenteeltprogramma

20190603 Hbv 20190603 0351 72Dpi

Jaarlijkse gewoontes zijn er om in stand te houden, dus ook de weerkerende honinganalyse in het kader van het Vlaams Bijenteeltprogramma.

Imkers zijn weer vrij om maximum twee honingstalen binnen te brengen bij Honeybee Valley, één staal lentehoning, één staal zomerhoning. Een handelsklare verpakking, vergezeld van een ondertekende honinganalysefiche, volstaat.

Dit staal wordt na inschrijving naar het ILVO gebracht waar het wordt geanalyseerd. De resultaten keren dan terug naar Honeybee Valley waarna deze per brief naar de imker vertrekken. Bij een gunstig resultaat ontvangt de imker een attest en labels ‘gewaarborgde kwaliteit’. Let wel, tussen het binnenbrengen van het staal en het terug ontvangen van de resultaten kan enige tijd verstrijken, zeker in periodes van jaarlijkse vakanties.

We willen er nogmaals op wijzen dat om volledig in orde te zijn, het ook belangrijk is dat het honingstaal gelabeld is met een correct honingetiket. Alle wettelijke info dient duidelijk aanwezig te zijn op het etiket.

Vanaf begin juni tot augustus kan iedere imker weer tot twee honingstalen (één staal lentehoning, één staal zomerhoning) binnenbrengen bij Honeybee Valley. Let wel, er is een beperkt budget en eens dat op is, kunnen er geen stalen meer geanalyseerd worden. Het principe ‘wie eerst komt, eerst maalt’ wordt hier dus gehanteerd.

Een honingstaal wordt bij voorkeur in een handelsklare verpakking afgeleverd, waarna deze naar het laboratorium vertrekt ter analyse. Niet alleen de honing zelf wordt op dat moment gekeurd, ook de verpakking dient aan een aantal voorwaarden te voldoen. Niet in het minst wordt het etiket aan een grondige controle onderworpen. We sommen nog even op wat zeker op het etiket in correcte bewoording moet vermeld worden (zie ook het etiket ter illustratie).

Honingetiket vermeldingen 72dpi

  • De verkoopsbenaming HONING
  • De naam en het volledige adres van de producent/imker
  • Het nettogewicht
  • De datum van minimale houdbaarheid (maximum 2 jaar na oogstdatum)
  • Een lotnummer, wanneer de datum van minimale houdbaarheid bestaat uit dag/maand/jaar dan kan dit ook als lotnummer dienen.
  • Land van oorsprong waar de honing vergaard is. Om deel te nemen aan deze honinganalyse moet dit in dit geval ‘België’ zijn.
  • Bewaaromstandigheden: ‘Droog, donker en bij een temperatuur lager dan 15°C te bewaren’. Gezien honing met een verhoogd vochtgehalte boven 17% gevaar loopt inzake fermentatie, wordt geacht dat bewaaromstandigheden zeker moeten vermeld worden bij een vochtgehalte boven 17% indien >1000 gistcellen per gram aanwezig en bij een vochtgehalte van boven 18% indien >10 gistcellen per gram aanwezig. Zoals vermeld in de Gids voor Goede Bijenteeltpraktijken dient dergelijke honing bewaard te worden bij een temperatuur minder dan 11°C.

Naast verplichte vermeldingen is er ook duidelijk gespecifieerd wat er niet op het etiket mag of kan vermeld worden. Zo is het verboden van een lijst met ingrediënten op het etiket te vermelden. Honing is namelijk honing en mag bijgevolg geen enkel ander ingrediënt bevatten. Een etiket dat niet volgens de huidige wetgeving is opgesteld zal daarom niet beloond worden met een attest.

Elk honingstaal dat wordt binnengebracht dient vergezeld te worden van een keurig ingevulde en dit jaar licht gewijzigde honingfiche (hieronder te downloaden). Naast de gebruikelijke imkersinfo is nu het gedeelte over de honing zelf iets uitgebreider geworden. Nog belangrijker dan andere jaren is dit jaar het invullen van de honingsoort (lente-, zomer-, bloemen-, heidehoning,…) en de verkoopprijs per eenheid van belang. Een richtprijs voor de verkoop van honing mag volgens de wetgeving niet vermeld worden. De prijs die imkers voor hun honing vragen kan echter wel indicatief zijn voor wat klanten bereid zijn te betalen.

Belangrijk is ook de honinganalysefiche te ondertekenen. Zo verklaart de imker dat het binnengebrachte staal representatief is voor het lot waaruit het staal komt. De imker geeft door te ondertekenen de toestemming aan de onderzoekers om zelf een staal uit het zelfde lot te kiezen en te kopen voor verdere analyse. In de praktijk gebeurt dit niet vaak, maar kan steekproefsgewijs wel plaatsvinden. Honinganalysefiches die niet ondertekend zijn, komen niet in aanmerking voor analyse. Nog het vermelden waard: wanneer residuen van antibiotica of sulfonamiden worden gedetecteerd, is er in België een meldingsplicht van kracht.

Elk staal dat een gunstig resultaat oplevert ontvangt naast de resultaten eveneens een attest en waarborglabels. Voor deze laatste is het belangrijk dat er op de fiche ingevuld wordt hoeveel labels er gewenst zijn. Uiteraard dienen deze labels enkel om de honingpotten uit hetzelfde lot een extra positieve uitstraling te bezorgen.

Honingstalen kunnen binnengebracht worden bij Honeybee Valley, Krijgslaan 281, gebouw S33, 9000 Gent. Best vooraf even informeren of de kantoren bemand zijn (09/2644925, katrien.dekeukelaere@ugent.be). Opsturen kan ook, maar dan is het van groot belang het staal zeer goed in te pakken want glasbreuk komt elk jaar opnieuw voor. Succes!

Fotodonatie

Doneren

Zoeken

Doorzoek onze website

Archieven

Newsflash archief

Nieuws archief