Menu

Platform voor samenwerking

Honeybee Valley wil het probleem van de bijensterfte aanpakken door samenwerking met diverse partners

Het ringen van koninginnen – een alternatieve methode voor het inlassen van broedonderbreking

Figure 2

De auteurs Uzunov en Chen publiceerden in december 2023 een artikel in Bee World over een nieuwe methode voor het broedloos maken van een bijenvolk, namelijk het ringen van de koningin. De laatste jaren zijn verschillende methodes opgekomen om het bijenvolk broedloos te maken, zoals het opsluiten van de koningin in een kooi of arrestraam. Het nadeel van deze opsluitingsmethodes is dat de koningin niet meer vrij door heel de kast kan bewegen en zo haar feromonen mogelijks onvoldoende kan verspreiden. Sommige kleinere kooitjes kunnen daarom nadelig zijn voor de verzorging door haar hofstaat. Aangezien er mogelijks door klimaatopwarming ‘s winters geen totaal broedloze fase meer zou zijn, kan het ringen van de koningin in de winter hiervoor zorgen, terwijl zij vrij kan meebewegen met de wintertros. Het nadeel van deze ringmethode toe te passen in de zomer is wel dat de werksters in sommige gevallen koninginnendoppen maken. Bovendien is in het kader van varroabestrijding nog steeds een (lichte) chemische behandeling noodzakelijk om de opzittende mijten te verwijderen. Met de arrestraammethode worden de mijten in het broed gevangen en na wegname van deze vangramen behoeft het volk geen chemische bestrijding meer te ondergaan.

Figure 3

De a) buitenzijde en b) binnenzijde van de koninginnenring. c) De plastieken pincet met de koninginnenring. d) Zijaanzicht van de koningin met ring.

Deze ringtechniek wordt al enkele decennia hier en daar toegepast in China, in combinatie met een behandeling met oxaalzuur of thymol om de opzittende mijten te bestrijden. Hiermee wordt een gelijkaardige effectiviteit bereikt als met de “harde” conventionele chemicaliën. Het gaat specifiek om een klein plastieken apparaatje dat het voorste deel van het achterlijf bedekt. Dit verhindert dat de koningin haar achterlijf in een broedcel krijgt, waardoor zij dus geen eitjes kan leggen. Aan één kant heeft het apparaatje een ronde, brede opening met een diameter van 5,8 mm. De andere kant is smaller met een rechthoekige opening van 3 op 2 mm dat rond de smalle verbinding met het borststuk (de petiolus) komt te zitten. Overlangs is er een snee door de ring, die toelaat deze open te trekken, om zo de ring aan te kunnen brengen met een licht aangepaste pincet (punten die licht naar buiten wijzen). Het aanbrengen moet met de nodige zorg gedaan worden, vergelijkbaar met het merken van een koningin. De ring wordt geopend met de pincet, terwijl men de koningin bij haar borststuk vasthoudt. Daarna wordt de ring over het achterlijf geschoven vanaf de achterkant. Alvorens de ring te sluiten door de pincet te verwijderen, moet men goed nakijken dat de petiolus wel goed in de kleine rechthoekige opening van de ring zit. De poten en vleugels moeten volledig vrij zijn. Wanneer het tijd is om de koningin de bevrijden, volgt men de omgekeerde procedure. Ook nu moet men voorzichtig zijn haar geen schade toe te brengen met het pincet.

Figure 4

a) Aangepaste labo pincet met koninginnenring. Let op de licht naar buiten geplooide punten van de pincet om de koningin niet te beschadigen. b-d) Het aanbrengen van de ring rondom een koningin.

Het is evenwel iets moeilijker de koningin terug te vinden met een ring om dan in een kooi, omdat zij eender waar in de kast kan zijn, maar met een ring van een heldere kleur hoort dit niet problematisch te zijn. Ook wordt er gedacht aan het ontwikkelen van biodegradeerbare ringen, die het verwijderen van de ring onnodig maken. Aangezien het om zulk eenvoudig gereedschap gaat, is deze techniek veel goedkoper dan de kooimethodes. 100 ringen kosten slechts €0,5 tot €1,2. Behalve voor het bestrijden van Varroa, kan deze methode ook helpen tegen Tropilaelaps mijten en zouden meerdere koninginnen per kast gehouden kunnen worden, aangezien zij met een ring om elkaar niet kunnen bekampen.

Het volledige artikel kan je hier lezen.

Fotodonatie

Doneren

Zoeken

Doorzoek onze website

Archieven

Newsflash archief

Nieuws archief