Menu

Platform voor samenwerking

Honeybee Valley wil het probleem van de bijensterfte aanpakken door samenwerking met diverse partners

Gezocht: honing van de stadsimker

Dsc 7395 72Dpi

‘Urban beekeeping’ of het houden van honingbijen in de stad op daken of in stadstuintjes zit al geruime tijd in de lift. Het gaat zowel om particulieren die ook in de stad hun eigen potje honing willen oogsten, als om bedrijven die met het plaatsen van bijenkasten op het dak het ‘groene’, milieubewuste imago van het bedrijf willen etaleren. Zelf hebben we binnen de Universiteit Gent ook bijenkasten op het dak van de bibliotheek in de Tweekerkenstraat (Faculteit Economie en Bedrijfskunde) en op het Blandijngebouw (Faculteit Letteren en Wijsbegeerte). In deze laatste twee gevallen kadert dit alles in een internationaal experiment naar de impact van de omgeving op de ontwikkeling en de veerkracht van het bijenvolk en is het niet de bedoeling om hiervan honing te oogsten. Spijtig, want Honeybee Valley en het Instituut voor Landbouw en Visserij Onderzoek (ILVO) wensen deze winter de kwaliteit van de stadshoning te onderzoeken.

In het kader van het Vlaams Bijenteeltprogramma van de Vlaamse Overheid en de Europese Commissie loopt er in Vlaanderen al vele jaren een kwaliteitsbewakingsprogramma. Centraal in deze kwaliteitszorg staan de analyses van de fysische en chemische kenmerken van de honing. Volgende testen maken er deel van uit: de bepaling van het vochtgehalte, de invertase-activiteit (enzym), de elektrische geleidbaarheid, de specifieke rotatie en het HMF-gehalte. Deze parameters geven o.a. informatie over de versheid en bewaarcondities van de honing. Andere parameters die aan bod komen in de kwaliteitscontrole zijn de beoordeling van de presentatie, de etikettering, de smaak, de kristallisatiestructuur van de honing en de oorsprong. Tenslotte wordt een deel van de stalen ook gecontroleerd op de aanwezigheid van antibioticaresiduen (tetracyclines, sulfonamiden, macroliden & lincosamiden, fluoroquinolones en chlooramphenicol).  Sinds 2017 zijn de modaliteiten van deze kwaliteitsbewaking enigszins verstrengd, en gebeurt een verificatie van 10% van de vrijwillig ingezonden stalen. Hiermee willen we vermijden dat de imker een niet-representatief staal zou insturen. De analyses worden uitgevoerd op het ILVO.

Dsc 0028

Omdat slechts een beperkt deel van de stalen die ons aldus bereiken van de stadsimkerij afkomstig zijn, lanceert Honeybee Valley samen met het ILVO een oproep naar deze specifieke doelgroep om ook deel te nemen aan de kwaliteitscontrole. Omdat de budgetten van het Vlaams Bijenteeltprogramma gelimiteerd zijn, zal dit onderzoek met eigen financiering van de onderzoekslaboratoria plaatsvinden. De verzameling van honing van de stadsimker verloopt daarom in twee stappen: eerst dient de geïnteresseerde stadsimker zich aan te melden door een  eenvoudige e-mail naar Honeybee Valley (marleen.brunain@ugent.be) te sturen, met vermelding van de exacte locatie van de bijenstand (adres; vermeld ook of de bijenkasten in een tuin, op het terras, op het dak of elders staan). Ben je zelf geen imker maar heb je weet van een stadsimker die actief is in jouw buurt, dan mag je ons dat ook laten weten. In een tweede stap zullen de onderzoekers van Honeybee Valley en ILVO zelf een selectie maken van welke imkers mogen deelnemen en ter plaatse een potje honing gaan kopen. Hierbij zal locatie en omstandigheid een rol spelen, en willen we vooral een goede spreiding over de Vlaamse steden. Ook gaat onze voorkeur uit naar locaties in de stad waarvoor we een geschikte ‘match’ hebben met een imker net buiten diezelfde stad. De deelnemende imkers moeten bereid gevonden worden om hun honing te laten analyseren op de hierboven vernoemde parameters, eventueel aangevuld met de bepaling van koolwaterstoffen en  andere parameters indien dit een specifieke wetenschappelijke vraag kan beantwoorden. Het is de bedoeling om de onderzoeksresultaten te communiceren naar de betrokken imker, het grote publiek en zo mogelijk ook naar de wetenschappelijke gemeenschap via hun tijdschriften.

Dus stadsimkers: maak u kenbaar en laat uw honing onderwerpen aan een kwaliteitscontrole!

Fotodonatie

Doneren

Zoeken

Doorzoek onze website

Archieven

Newsflash archief

Nieuws archief