Menu

Platform voor samenwerking

Honeybee Valley wil het probleem van de bijensterfte aanpakken door samenwerking met diverse partners

Fraude door bijmenging van vreemde honing

Dsc 7534

Vorige maand brachten we de problematiek van suikerbijmenging en echtheid van honing in de aandacht omwille van verbeterde en gevoeligere opsporingstechnieken in het laboratorium. Door een aantal lezers werd daarop gereageerd en gewezen dat het bijmengen van vreemde honing de grootste problematiek vormt. Met deze nota willen we nogmaals bestendigen dat het gesjoemel door sommige imkers die goedkope honing bij een buitenlandse importeur kopen om dan zelf als Belgische honing te verkopen, sterk te veroordelen valt.

Met de jaarlijkse honinganalyses werd gestart in 1998 en daarbij is er steeds aandacht besteed aan het opsporen van frauduleuze bijmenging met honing van vreemde origine. Bij de honinganalyse wordt in elk honingstaal het gehalte aan HMF (hydroxymethylfurfural) bepaald. HMF is afwezig in vers geslingerde honing en wordt gevormd bij bewaring van de honing; hoe hoger de bewaartemperatuur, hoe sneller de HMF-concentratie toeneemt. Vreemde honing komt voornamelijk uit landen met een warmer klimaat dan Vlaanderen en bevat bijgevolg meer HMF. Zo wordt honing met een HMF-gehalte boven 10 mg/kg als verdacht aanzien (Reybroeck & de Graaf, 2015).

Verdachte honing wordt verder onderzocht ter indicatie van de geografische origine door bepaling van het spectrum aan pollen in de honing. Voornamelijk het terugvinden van indicatorpollen laat toe de oorsprong van de honing aan te tonen. Volgens de wetgeving dient op het etiket het land van oorsprong vermeld te worden. Honing van lokale imkers met België als land van oorsprong op het etiket dient 100% vanuit België afkomstig te zijn. Bij menghoning accepteert de wet volgende aanduidingen: ″gemengde EU-honing″, ″gemengde niet-EU-honing″ of  ″gemengde EU- en niet-EU-honing″. 

Niet alleen wordt toegezien op de origine van de honing in de door de imkers binnengebrachte stalen maar sinds 2011 wordt er ook anoniem honing aangekocht, hetzij bij de imker thuis, in een winkel of op lokale markten. Uit het ILVO-onderzoek van deze stalen bemerkt men dat vaak het etiket ontbreekt of onvolledig is. Is er wel een etiket aanwezig, dan wordt erop gelet dat het honing betreft met de aanduiding van Vlaamse of Belgische origine op het etiket. Niettegenstaande deze claim wordt toch buitenlandse honing vastgesteld bij 19 op 162 stalen (=11,7%). Splitst men deze resultaten op tussen aankoop bij de imker thuis of in een winkel of op de markt dan heeft men 6,5% van de imkers die thuis importhoning verkoopt. Op de markt of in een winkel heeft men 43,5% frauduleuze verkoop van buitenlandse honing als Vlaamse honing. In realiteit liggen de percentages nog iets hoger daar bij bijmenging van importhoning van bloemen die ook in België voorkomen men dit niet kan vaststellen. Tevens zijn er een aantal twijfelgevallen waarbij telkens het voordeel aan de koper wordt gegeven.

Gelijkaardige vaststellingen waren er in een Europese studie van 2015 omtrent de kwaliteit, echtheid en origine van honing op de markt in de verschillende Europese lidstaten. De resultaten zijn na te lezen op de website van de Europese Commissie (EC, 2016).

Het regelrecht gesjoemel door sommige imkers die goedkope honing bij een buitenlandse importeur kopen, om deze dan zelf als Belgische honing te verkopen werd ook aangeklaagd in het Eén (VRT) programma ‘Voor hetzelfde geld’ (VRT, 2017). 

Het bijmengen van vreemde honing en verkopen als Vlaamse of Belgische honing is een laakbare praktijk die zowel door Honeybee Valley als ILVO sterk wordt veroordeeld.  

Referenties

  • EC. 2016. Scientific support to the implementation of a Coordinated Control Plan with a view to establishing the prevalence of fraudulent practices in the marketing of honey. Results of honey authenticity testing by liquid chromatography-isotope ratio mass spectrometry. Technical report by the Joint Research Centre, Geel, BE: 1-33.
  • Reybroeck Wim, de Graaf Dirk 2015. Hydroxymethylfurfural as an early indicator of fraud by blending locally produced honey with import honey. Abstract and lecture. FHTT2015 From Hive To Table 2015. International congress on safety and authenticity of bee products. Istanbul, Turkey, 21-22 May 2015. 
  • VRT. 2017. Voor hetzelfde geld. Gesjoemel met honing?     

Fotodonatie

Doneren

Zoeken

Doorzoek onze website

Archieven

Newsflash archief

Nieuws archief