Menu

Platform voor samenwerking

Honeybee Valley wil het probleem van de bijensterfte aanpakken door samenwerking met diverse partners

Eindrapport Vlaams Bijenteeltproject 2015-2016

Dsc02572 72Dpi

Eind augustus 2016 werd het laatste werkingsjaar van de campagne 2013-2016 afgesloten van het zgn. bijenteeltproject, het Europese steunstelsel voor de bijenteeltsector die via driejarige projecten wordt georganiseerd. Het Vlaamse luik van het project werd uitgewerkt rond 4 programmapunten waarvoor in totaal 115.400 euro werd gefinancierd en waarvan het grootste deel, nl. 35%, werd besteed aan het herstel van het bijenbestand. Een tweede programmapunt was technische bijstand voor imkers en imkergroeperingen. Hierbij werd ondersteuning geboden aan de 7 educatieve en de 3 experimentele bijenstanden waarbij 32% van het totale budget werd besteed aan hun werking. Een ander luik van het project was het bewakingsprogramma voor de kwaliteit van de honing dat 14% van het budget besloeg. Het laatste programmapunt van het Vlaams Bijenteeltproject 2013-2016 handelde over het toegepast onderzoek waar 17% van het budget naartoe ging.

Het grootste deel, nl. 35%, werd besteed aan het herstel van het bijenbestand. Een onderdeel hiervan werd besteed aan het overlarfproject waarbij 5.244 larfjes werden afgeleverd. Hieruit werden uiteindelijk 74% moeren geboren die ook aan de leg gingen. Er werden daarnaast ook 395 koninginnen afgeleverd waarvan 93% halfweg augustus nog aanwezig en aan de leg was in hun respectievelijke bijenvolk. Verder werden in het kader van het Beebreed project ook dit werkingsjaar zgn. BLUP moeren geteeld, bevrucht en geëvalueerd op de erkende teelt- en teststations. Om kwaliteitsvolle selectie na te streven, werd ook opnieuw met de bijen gereisd naar verschillende bevruchtingsstations, zoals in Kreverhille aan de Westerschelde of de stations op de eilanden zoals Spiekeroog, Norderney, Ameland, Marken, Sylt en Langeroog. In totaal werden 706 moeren meegegeven waarvan er 564 werden bevrucht. Dit komt neer op een bevruchtingspercentage van 80%, wat een mooi resultaat is. Onder herstel van het bijenbestand werden ook laboanalyses uitgevoerd, nl. het onderzoeken van het effect van verschillende lijmvarianten gebruikt voor het bevestigen van nummerschildjes (Shellac, houtlijm en secondelijm) op de overleving van de honingbijen. Immers, vanuit de imkerij werd melding gemaakt van sterfte bij koninginnen na bevestigen van de nummerschildjes. De conclusie van deze proef is dat houtlijm de beste resultaten gaf als rekening wordt gehouden met zowel de overleving van de bijen als de adhesie van de schildjes.

Img 0802 72Dpi

Kooitjes die werden gebruikt voor de overlevingsproef na behandeling met verschillende lijmen bij het aanbrengen van rugschildjes.

Dsc02577 72Dpi

Imker Jeroen Eerens brengt alles in gereedheid voor de overtocht naar de bevruchtingsstations op de eilanden.

Een tweede programmapunt van het Vlaams Bijenteeltproject 2015-2016 was technische bijstand voor imkers en imkergroeperingen. Hierbij werd ondersteuning geboden aan de 7 educatieve en de 3 experimentele bijenstanden waarbij 32% van het totale budget werd besteed aan hun werking. Een ander luik van het project was het bewakingsprogramma voor de kwaliteit van de honing dat 14% van het budget besloeg. In 2015 werden in totaal 121 Vlaamse honingstalen geanalyseerd. Hiervan waren er 21 stalen onaangekondigd en ad random door het ILVO aangekocht bij de imkers. De resultaten gaven weer dat de door de imkers zelf aangeboden honingstalen niet representatief zijn voor wat op de markt terecht komt. Op basis van die vaststelling wordt er in het nieuwe Vlaams Bijenteeltprogramma van 2017-2019 een herziene, meer sluitende kwaliteitszorg voor de honing uitgetekend, waarbij enkel nog onaangekondigd en ad random aangekochte stalen zullen worden gebruikt.

Het laatste programmapunt van het Vlaams Bijenteeltproject 2015-2016 betrof het toegepast onderzoek waar 17% van het budget naartoe ging. Hierbij werd onder andere onderzoek uitgevoerd naar merkers van wintersterfte door middel van moleculaire analyses op de tweewekelijkse staalnames die werden verzameld op de educatieve bijenstanden tijdens de vorige campagne. De toepasbaarheid van dit onderzoek zit in het feit dat deze merkers de imker kunnen waarschuwen welke van zijn kolonies dreigen onderuit te gaan. De onderzoeksresultaten worden nu verwerkt voor publicatie in een wetenschappelijk artikel.

Sinds 1 augustus is de nieuwe campagne van start gegaan die veel ambitieuzer is, waarin voor alle imkersbonden één gezamenlijk programma is uitgewerkt. Dit is mogelijk gemaakt doordat zowel de EU als het Vlaamse departement Landbouw en Visserij  nu elk de helft van de uitgaven zullen betalen. Ook hierover zullen we regelmatig rapporteren.

Fotodonatie

Doneren

Zoeken

Doorzoek onze website

Archieven

Newsflash archief

Nieuws archief