Menu

Platform voor samenwerking

Honeybee Valley wil het probleem van de bijensterfte aanpakken door samenwerking met diverse partners

Eerste stappen om biotechnische varroabestrijding dichter bij de imker te krijgen

Panelsessie 2

Op 11 april hadden we de eer om met vertegenwoordigers van verschillende imkerverenigingen en -koepels, de voorzitter van het Praktijkcentrum bijen (PC Bijen), Bezoekerscentrum Lieteberg en Thomas Van Pelt een panelgesprek te organiseren over het standaard inpassen van biotechnische varroabestrijdingstechnieken in de imkercursussen. Dit was in het kader van het B-THENET project dat de beste imkerijpraktijken wil vastleggen en promoten.

Er was consensus dat een goede basis van de biologie van de honingbij en varroamijt, praktijkles over het zoeken en vangen van een koningin en het tellen van varroamijten hiervoor onontbeerlijk zijn. Daarnaast zouden het algemene principe van de biotechnische bestrijding (broedloosheid), een overzicht van de methodes en een jaarplanning van varroabestrijding met broedstop aan bod moeten komen. Praktijkles is hiervoor zeer belangrijk.

Verder kwamen we tot een voorstel om deze biotechnische methodes te verankeren in de eindtermen voor startende imkers, dat verder binnen PC Bijen besproken zal worden. Ook zullen we met het FAVV bespreken of deze methodes beter kunnen omschreven worden in het Varroabestrijdingsadvies. Zo zouden biotechnische methoden naast resistentieteelt als standaardbehandeling moeten dienen, met chemische bestrijding enkel als noodoplossing. Ten slotte kaarten we bij het ministerie van landbouw de vorming en toezicht van lesgevers aan bij het betrekken van biotechnische methoden in imkerscursussen.

Kom via de volgende links meer te weten over de biotechnische varroabestrijdingsmethoden:

Arrestraammethode

Bijenvolk tijdelijk broedloos

Kom meer te weten over de Beste Praktijken inzake varroa op het B-THENET-platform:

B-THENET: beste imkerpraktijken ivm varroa

Fotodonatie

Doneren

Zoeken

Doorzoek onze website

Archieven

Newsflash archief

Nieuws archief