Menu

Platform voor samenwerking

Honeybee Valley wil het probleem van de bijensterfte aanpakken door samenwerking met diverse partners

COLOSS wintersterfte 2021-2022

Wintersterfte Belgie kaart

Net geen 600 Belgische imkers vulden de jaarlijkse COLOSS bevraging in over de verliezen van bijenvolken tijdens de winter, waarvoor opnieuw onze uitdrukkelijke dank. Deze imkers kunnen nu het persoonlijk advies terugvinden in hun account na inloggen op de website. Van de 5.248 gerapporteerde bijenvolken in België die werden ingewinterd, overleefden er 4.153 de wintermaanden. Hiermee komen we op een wintersterfte van 20% uit, wat terug een stukje hoger ligt dan vorige winter (16,4%).

Oost-Vlaanderen spant dit jaar de kroon met 33,9% verliezen, terwijl in Luxemburg de sterfte het laagst lag (11,2%). Door de grote variatie in sterftecijfers tussen imkers binnen een provincie, vertoont de data grote foutenvlaggen.

Grafiek sterfte per provincie

Bijensterfte na de winter van 2021-2022 per provincie. De witte cijfers onderaan de balken geven het aantal imkers weer die de vragenlijst invulden in die provincie.

In de uitgebreide vragenlijst werd gepolst naar de uitgevoerde behandelingen van de volken tegen de varroamijt. Hieruit blijkt de meest gebruikte behandeling het druppelen van oxaalzuur te zijn (47% van de deelnemende imkers), gevolgd door de biotechnische bestrijding d.m.v. snijden van darrenbroed (44%). De meeste imkers (44%) combineren een biotechnische methode met een zacht chemische behandeling zoals organische zuren of thymol-bevattende producten. Het overgrote deel van de deelnemers combineert 4 tot 5 verschillende behandelingsmethoden (d.m.v. organische zuren, dierengeneesmiddelen, darrenbroed snijden, maar ook afleggers maken, e.d. wat een effect heeft op de varroapopulatie). In Vlaanderen grijpt 15,2% van de imkers naar harde chemische middelen (op basis van flumethrine, amitraz, coumaphos,…), terwijl dit in Wallonië naar 39% van de imkers gaat. Helaas passen imkers ook vaak bestrijdingen toe die in België verboden zijn. Zo sublimeert 20,5% van de imkers oxaalzuur in volken met broed en passen nog eens 13,1% deze techniek toe in broedloze volken. Producten die enkel door middel van het cascadesysteem in België kunnen verkregen worden (op basis van fluvalinaat of coumaphos), worden ook in België toegediend ter bestrijding van de varroamijt. Wat de deelnemende imkers uitgeven per jaar aan varroabehandelingen, varieert tussen 5 en 60 euro voor 1 bijenkast.

Van de deelnemers aan de enquête, geeft 35% aan nooit met verliezen van bijenvolken te maken te hebben. Een aantal van deze imkers verenigt af en toe bijenvolken met elkaar, wat eigenlijk ook als bijenverlies dient aanzien te worden. Nog enkele interessante cijfers: bijna 10% van de deelnemers oogst geen honing, bijna 10% werkt met kleine broedcellen waarvan bijna dubbel zoveel in Wallonië als in Vlaanderen en 87% van de deelnemers heeft (nog) geen Aziatische hoornaars aan de bijenkasten gezien.

De meest voorkomende bijenrassen in België zijn carnica en Buckfast, waarvan in Vlaanderen vooral carnica en in Wallonië hoofdzakelijk Buckfast bijen. De imkers met Buckfast bijenvolken gaven de laagste wintersterfte cijfers door, terwijl zwarte bijen relatief het meest wintersterfte vertoonden. Deze cijfers moeten echter meer in detail bekeken worden, aangezien andere factoren zoals dracht in de omgeving en dergelijke hier ook kunnen in meespelen.

Fotodonatie

Doneren

Zoeken

Doorzoek onze website

Archieven

Newsflash archief

Nieuws archief