Menu

Platform voor samenwerking

Honeybee Valley wil het probleem van de bijensterfte aanpakken door samenwerking met diverse partners

COLOSS hield haar jaarlijkse conferentie in Athene

Maria Bouga Hr 72Dpi Bijgesneden

COLOSS staat voor ‘Prevention of Honeybee Colony Losses’ en is een onderzoeksnetwerk met ondertussen 935 leden uit 37 landen. Op 3 en 4 november ll. hield COLOSS haar jaarlijkse conferentie in Athene, Griekenland.  We rapporteren hier over een aantal belangrijke ontwikkelingen die aan bod kwamen in de verschillende ‘Core Projects’ en ‘Task Forces’ van COLOSS. Prof. Maria Bouga (zie foto) was ditmaal de gastvrouw. 

COLOSS Monitoring: de imkers kennen COLOSS vooral van de jaarlijkse enquête over de wintersterfte en de mogelijke oorzaken hiervan, die in Vlaanderen via Honeybee Valley wordt georganiseerd. Dit Core Project zal ook het komende jaar verdergezet worden.

B Rap Detail 72Dpi

Het B-RAP logo: Bridging Research and Practice

Tweede Core Project noemt B-RAP, wat staat voor ‘Bridging Research and Practice’.  Hier wil men de brug maken tussen onderzoek en bijenteeltpraktijk. B-RAP is een nieuw project en de leden moeten duidelijk nog uitzoeken hoe ze de informatiestroom ‘onderzoeker-imker’ gaan organiseren; in Athene werden hiervoor alvast een aantal initiatieven genomen. Op een manier sluit B-RAP erg aan bij de subrubriek ‘Know It’ op de Honeybee Valley website. Er werd in Athene ook beslist om in kaart te brengen hoe de bijenteeltsector in de verschillende lidstaten haar training/opleiding organiseert, waarschijnlijk om nadien deze kanalen te gebruiken voor deze informatiestroom ‘onderzoeker-imker’. De echtgenote van dr. Norman Carreck van IBRA, Engeland had trouwens een leuk logo ontworpen voor B-RAP; het is niet geweten of Norman hiervoor model heeft gestaan.

In de Task Force over Varroa-controle werd een protocol uitgeschreven om het medicament VarroMed van BeeVital uit te testen. Het betreft een product op basis van organische zuren (oxaalzuur en mierenzuur) dat ook in België mag gebruikt worden. Op de website van de firma vind je meer informatie over het product.

Er zal naar de onderzoekers van de verschillende COLOSS lidstaten een oproep worden gedaan om deel te nemen aan een experiment om VarroaMed uit te testen. We gaan vanuit Honeybee Valley de vraag doorschuiven naar de verantwoordelijken van de educatieve bijenstanden.

Task Force over duurzame selectiewerk werkt aan een nieuw boek getiteld ‘Sustainable Bee Breeding: Why and How’, met als redacteurs de drs. Ralph Büchler, Norman Carreck, Cecilia Costa en Marina Meixner. Het is de bedoeling om duidelijk de boodschap uit te brengen dat er best met lokale bijenrassen wordt gekweekt en hoe je dat dan zou moeten doen. Lees hier een bepalende publicatie van Ralph Büchler in het selectiewerk van vandaag. 

De ‘ApiTox’ Task Force zal een experiment uitvoeren om te kijken in hoeverre de omvang van de voedersapklieren een indicator kunnen zijn van vergiftiging bij honingbijen; dr. Fani Hatjina van Neo Moudania, Griekenland neemt hier het voortouw. De Task Force rond Vespa velutina, de Aziatische hoornaar, rapporteerde over het opsporen van nesten via ‘harmonic radar’; meer info vind je hier. Prof. Peter Neumann vertelde dan weer over de noodzaak van een bevestigende labotest voor de kleine kastkever en het ‘hoe en waarom’ van zgn. ‘sentinel hives’, kleine 6 ramers die in risico-gebieden, vb. rond zee- en luchthavens, worden uitgezet om snelle opsporing van de kever mogelijk te maken.

Uitermate interessant was de discussie in de Task Force ‘Survivors’. De wetenschappelijke gemeenschap wil duidelijk in het spoor van de proeven in Brazilië, Gotland, Avignon en Wageningen, op zoek gaan naar bijenvolken die kunnen overleven zonder tussenkomst van de imker. Vroeger sprak men van de Bond-methode, refererend naar de James Bond film ‘Live and Let Die’. Tegenwoordig spreekt men van de Black-Box-methode, omdat je niet vooraf kan weten hoe deze vorm van natuurlijke selectie uiteindelijk resulteert in varroa-tolerantie. Tjeerd Blacquière nodigde iedereen uit om samen met hem volgend jaar proeven hierover op te zetten. Eigenlijk komt het er gewoon op neer om als instituut 30 volken met rust te laten gedurende ongeveer 4 jaar.  Uit eigen ervaring weet hij dat op zulke korte tijd er al succes kan geboekt worden.  Ook wil hij actief op zoek gaan naar die imkers die beweren al jaren niet te behandelen tegen varroa en waar de mijt toch onder controle is. Wie in Vlaanderen in verband hiermee ervaring heeft, mag deze met ons delen (dries.laget@ugent.be). Uit de zaal kwam er een kritische opmerking van dr. Noa Simon van CARI, Louvain-la-Neuve, dat we van de gewone imker niet kunnen verwachten dat hij/zij zijn/haar bijenvolken op die manier op het spel zet; de te verwachten uitval is immers niet mis. Ook was ze bezorgd over het creëren van een reservoir aan varroa-mijten die naburige imkers die wél behandelen zwaar zouden kunnen treffen. Dit werd door de voorstanders van de Black-Box-methode met klem tegengesproken; blijkbaar heb je zo goed als geen vervlieging tussen verschillende bijenstanden en is dus ook de stellingname dat iedereen gelijktijdig moet behandelen tegen de varroa fout en achterhaald. Nieuwsgierig wat dit initiatief van Tjeerd gaat opleveren.  

Fotodonatie

Doneren

Zoeken

Doorzoek onze website

Archieven

Newsflash archief

Nieuws archief