Menu

Platform voor samenwerking

Honeybee Valley wil het probleem van de bijensterfte aanpakken door samenwerking met diverse partners

Bijensterfte na winter 2020-2021: eerste resultaten COLOSS bevraging

Grafiek provincies

De COLOSS bevraging naar de bijensterfte na de winter werd ook dit jaar goed ingevuld door imkers in België. We kregen gegevens binnen van 8.308 ingewinterde bijenvolken, verspreid over 2.609 bijenstanden in België. Van deze bijenvolken hebben er 6.901 de winter overleefd, wat neerkomt op een bijensterfte van 16,9% (95% CI: 15,6-18,4). Antwerpen loopt dit jaar met de hoofdprijs weg, nl. van het laagste sterftecijfer van 15,5%. Brussel Hoofdstedelijk Gewest vertoonde volgens deze bevraging het hoogste sterftecijfer in België. Er zijn echte veel variatie in de sterftecijfers tussen de verschillende imkers wat resulteert in grote foutvlaggen (zie afbeelding: de witte cijfers onderaan de balken geven het aantal imkers weer die de vragenlijst invulden).

Een sterftecijfer van 15,8% voor Vlaanderen betekent een daling ten opzichte van vorig jaar. Toen werd 20,3% wintersterfte genoteerd (zie afbeelding hieronder).

Naast het aantal bijenvolken voor en na de winter wordt in de enquête ook gevraagd naar het aantal bijenvolken dat de imker had in het voorjaar van 2020. Op die manier kan de aangroei van het aantal bijenvolken op de stand bepaald worden. Tijdens het bijenseizoen van 2020 werd van 6.638 naar 8.308 bijenvolken gegaan wat een stijging van 25,2% betekent. Netto kunnen we na de winter, rekening houdend met verlies van 16,9% van de volken, nog van een lichte aangroei van bijenvolken spreken.

Grafiek 7jaren

Gemiddelde bijensterftecijfers van laatste 7 winters, met 95% CI als foutvlaggen aangeduid. De witte cijfers onderaan de balken geven het aantal deelnemers aan de COLOSS enquête van dat respectievelijke jaar weer.

De COLOSS vragenlijst kon dit jaar worden ingevuld tussen 6 april en 21 mei. Dat betekent dat bijenvolken die ten onder gingen na eind maart of later, mogelijks ook mee werden opgenomen in het wintersterftecijfer. Deze verliezen kunnen echter niet aan wintersterfte toegewezen worden, maar zijn eerder het gevolg van voedseltekort (door weinig dracht of aanhoudend slecht weer). Of het wintersterftecijfer hierdoor eventueel een overschatting is, zal moeten blijken uit verdere analyse van de resultaten.

Net zoals vorig jaar boden we een persoonlijk advies op maat aan gebaseerd op de antwoorden die werden gegeven op de vragen van de enquête. Als je je emailadres hebt opgegeven en je vulde de enquête volledig in, zal dit advies binnenkort op jouw persoonlijk account van onze website zichtbaar zijn. Van zodra dit beschikbaar is, brengen we jou hiervan op de hoogte via een Newsflash.

Fotodonatie

Doneren

Zoeken

Doorzoek onze website

Archieven

Newsflash archief

Nieuws archief