Menu

Platform voor samenwerking

Honeybee Valley wil het probleem van de bijensterfte aanpakken door samenwerking met diverse partners

COLOSS bevraging over bijensterfte tijdens winterperiode 2019-2020

Coloss Logo 200Px

De lente is in aantocht en ondertussen beginnen we stilaan zicht te krijgen op het aantal bijenvolken dat de winter goed is doorgekomen. Om opnieuw een inschatting te kunnen maken van de bijensterfte in België vragen we jou als imker, de vragenlijst die vanuit Coloss wordt georganiseerd, in te vullen. In eerste instantie zal dit een beeld geven van de bijensterfte van de afgelopen winter, met eventuele regionale verschillen.

De vragenlijst omvat 33 vragen en neemt ongeveer 10 minuten tijd in beslag. Het is echter belangrijk deze tot op het einde zo goed mogelijk in te vullen. Als extra motivatie zullen we net als vorig jaar na het afsluiten van de enquête aan alle deelnemers die hun emailadres opgeven een adviesrapport op maat opsturen. Hierin zal aangegeven worden of de gehanteerde methode goed is of dat er mogelijks nog ruimte is om bij te sturen. Tips vanuit Honeybee Valley met betrekking tot uw bedrijfsmethode zullen dan ook meegegeven worden. Alvast bedankt voor uw deelname!

De bijensterfte na winterperiode 2018-2019 lag op 10,9%, wat als een normaal cijfer wordt beschouwd. Lees er meer over door op 'Meer lezen' te klikken.

In de vragenlijst die vorig jaar door 340 Vlaamse deelnemers werd ingevuld, wordt de imker naar allerlei factoren bevraagd, zoals bijvoorbeeld de verschillende bestrijdingsmethoden van de varroamijt, het drachtgebied van de bijen en het al dan niet aanwezig zijn van rovende Aziatische hoornaars. Een grondige analyse van de antwoorden op deze vragen werd uitgevoerd en mogelijke correlaties tussen de verschillende parameters en wintersterfte werden onderzocht. Je kan het volledige rapport hieronder downloaden.

Fotodonatie

Doneren

Zoeken

Doorzoek onze website

Archieven

Newsflash archief

Nieuws archief