Menu

Platform voor samenwerking

Honeybee Valley wil het probleem van de bijensterfte aanpakken door samenwerking met diverse partners

Akkoord over toekomst diagnose bijenziekten

Foto Newsflash 1

Voorbije donderdag werd de toekomst van de diagnose bijenziekten besproken tussen vertegenwoordigers van Honeybee Valley en het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie (CODA; dr. Stefan Roels, DVM, PhD). Deze laatste treedt reeds geruime tijd op als Nationaal Referentielaboratorium (NRL) voor de Bijengezondheid in ons land, doch de analyses worden nog steeds in onderaanneming aan de Universiteit Gent gedaan (Honeybee Valley; prof. Dirk de Graaf, PhD). Het NRL wenst deze activiteit naar de toekomst toe zelf uit te voeren, zoals dat in de meeste landen gebeurt. Vooral dan wat betreft de wettelijke ziekten zoals Amerikaans en Europees vuilbroed was dit noodzakelijk.

Foto Newsflash 2

Marleen Brunain, laborante sinds 2005 verantwoordelijk voor de diagnose bijenziekten.

Op die manier komt de diagnose van deze ziekten in een geaccrediteerde omgeving, iets wat in het diagnostisch labo van prof. Dirk de Graaf aan de UGent niet het geval was. ‘Wij hebben onze kwaliteitszorg de voorbije jaren steeds afgetoetst via de zgn. ringtesten die door het Europees Referentielaboratorium (ERL) voor de Bijengezondheid (ANSES, Sophia-Antipolis in Frankrijk) georganiseerd werden. Onze scores in deze interlaboratorium testen waren altijd uitstekend, wat uiteraard de verdienste is van Marleen Brunain, de laborante die al vanaf 2005 binnen mijn labo hiermee belast is,’ aldus Dirk de Graaf. Hij vult aan: ‘De stap naar accreditatie vraagt bijkomende administratieve, organisatorische en financiële inspanningen die niet in verhouding zouden staan tot de beperkte opdracht die de diagnose bijenziekten eigenlijk vertegenwoordigt’.

Er is nu afgesproken dat per 1 januari 2018 alle testen – met uitzondering van de virusanalyses – aan het CODA te Ukkel zullen worden uitgevoerd. Hiermee komt een einde aan 20 jaar diagnose bijenziekten onder leiding van prof. Dirk de Graaf. ‘Ik heb de opdracht in 1997 toegewezen gekregen toen ik nog werkzaam was op het CODA. Bij mijn verhuis naar de UGent in 2003 is de diagnose bijenziekten mee naar Gent gekomen. Een eerste en achteraf waarschijnlijk ook de belangrijkste uitdaging destijds was het op punt stellen van de diagnose Amerikaans vuilbroed. Door de ontwikkeling van een moleculaire test op basis van de genetische vingerafdruk van de verantwoordelijke bacterie konden we de test in een halve dag klaren, daar waar het vroeger meer dan 2 weken duurde om een diagnose van vuilbroed te stellen,’ vult Dirk verder aan. Deze PCR test voor Amerikaans vuilbroed wordt vandaag de dag nog steeds door de meeste diagnostische labo’s wereldwijd uitgevoerd ter bevestiging van de ziekte en de test staat in de ‘Manual’ van het Office International des Epizooties vermeld als dé referentietest. Voor de imkers zal er niet veel veranderen. De stalen dienen nog steeds naar het CODA, Groeselenberg 99 te 1180 Ukkel (Brussel) opgestuurd te worden. Voor de analyses die uitgevoerd worden in het kader van het Vlaams Bijenteeltprogramma of andere projecten van prof. Dirk de Graaf verandert er ook niks: gelieve de instructies te volgen die hierover gegeven worden.

Fotodonatie

Doneren

Zoeken

Doorzoek onze website

Archieven

Newsflash archief

Nieuws archief