Menu

Manage It

De bedrijfsmethode is vaak de sleutel tot het succesvol imkeren. Hier geven we duiding bij de aanpak van geselecteerde imkers.

Imkeren volgens Marc Missotten

Dsc 0197

Denkkader

Een sterk volk start met een krachtige koningin. Selectiecriterium bij de koninginnenkweek nummer één is dan ook het doormaken van 2 winters. Hiernaast worden Marcs koninginnen geselecteerd op zwermtraagheid, honingopbrengst en zachtaardigheid. Bovendien moeten zijn bijen gezond zijn met een goed eiwitgehalte. Als ze als pop worden geparasiteerd door varroamijten, worden ze lichter geboren wat een onomkeerbare schade betekent voor de jonge bijen. Daarom dient de groei in varroapopulatie vroeg aangepakt te worden. Marc heeft hiervoor een volledig biologische methode ontwikkeld, namelijk een combinatiemethode (verder combimethode genoemd) die de goede elementen uit gangbare methodes benut en ook enkele nieuwe technieken toepast.

Een goed stuifmeelaanbod is cruciaal voor de ontwikkeling van het bijenvolk. Kijk als imker naar het aanwezige drachtgebied in de omgeving van je bijen en besteed indien nodig extra aandacht aan een gevarieerd aanbod doorheen het ganse bijenseizoen. Marc heeft rond zijn bijenstand een plantentuin aangelegd waarbij extra aandacht wordt besteed aan een grote variatie aan najaarsbloeiers. Een probleem waar veel imkers mee worstelen, is dat hun bijen steeds langer blijven doorbroeden, waardoor de echte winterbijen ook steeds later geboren worden. Het is een logisch gevolg van de klimaatverandering met warmere najaren en zachtere winters. Je kan daar niet tegen vechten door allerhande handelingen uit te voeren (zoals cellen al vroeg vol wintervoeding te stoppen e.d.). Je kan er alleen maar proberen voor te zorgen dat die late winterbijen ook sterk gevoed de winter in gaan. Het aanbod aan gevarieerde najaarsbloeiers is hierbij uitermate belangrijk wat betekent dat moet gewerkt worden aan een rijker stuifmeelaanbod in de kritische maanden augustus, september en oktober.

Door een gedeelde passie voor zowel bijen als voor de bouw, ontwikkelde Marc zijn eigen ideale huisvesting voor bijenvolken. Na het uittesten van bijenkasten uit verschillende materialen (hout, plastiek of polystyreen) met elk hun specifieke voor- en nadelen, werden alle goede eigenschappen gebundeld in de DB Plus kast. In de eerste plaats moet makkelijk met de kast gewerkt kunnen worden wat betekent dat ze uit licht materiaal moet opgebouwd zijn. Daarnaast moeten kastdelen zonder veel moeite met de hand uitgelicht kunnen worden. Door overal bijenruimte te voorzien, gaan bijen kastdelen niet meer vastbouwen en zijn allerhande hulpijzers niet meer nodig. Een goede temperatuur- en vochthuishouding samen met het vlot bereiken en binnenkomen van de kast door de bijen zijn belangrijke eisen waar de bijenkast volgens Marc moet aan voldoen.

Kerngedachte

 • Sterk volk met sterke koningin
 • Rijk en gevarieerd najaarsaanbod
 • Goede vochtvrije bijenkasten
 • Zo natuurlijk mogelijk imkeren zonder apotheek in de bijenhal
 • Vermijden van stress die de weerstand van de bijen ondermijnt
 • Inwintering afstemmen op warmere najaren
 • Gecontroleerde, maar natuurlijke paring van de koningin
 • Beperkte varroadruk toelaten

Voordelen van Marcs werkwijze

 • Het rendement van de varroabehandeling, nl. de combimethode, is vergelijkbaar met een goed uitgevoerde oxaal- of mierenzuurbehandeling. Het grote voordeel is natuurlijk dat er geen enkel chemisch product aan te pas komt en het volk geen verdere behandeling meer nodig heeft, zeker niet in de winter.
 • Het werken met volken op broedbeperking is niet absoluut noodzakelijk, maar het biedt mooie voordelen: op dat ogenblik zijn er maar een 7-tal broedramen in de volken wat ons toelaat van 3 volken 1 broedschuur te maken. Er moet niet naar het broed gezocht worden, het hangt mooi samen. Er kunnen mooie stuifmeelramen uit de onderbak meegegeven worden voor sterke jonge bijen in de broedschuur.
 • De methode is niet arbeidsintensief. Ze vraagt niet veel meer werk dan de 9-daagse zwermcontrole die dan in die periode zou lopen. De jonge bijen van de broedschuur zijn ook ideaal om gebruikt te worden als kernvolkjes in de koninginnenkweek.
 • Het belangrijkste voordeel is dat met de combimethode al midden juli een volwaardige biologische varroabehandeling werd gedaan. De volgende generatie, praktisch varroavrije geboren bijen, vormen de ideale voedsters voor het latere wintervolk. Het volk kan zonder chemische behandelingen winterbijen gaan opbouwen en de imker kan ongehinderd zijn volken inwinteren.

Nadelen van Marcs werkwijze

 • Een juiste uitvoering van de combimethode vraagt in het begin wat inzicht in de handelingen en waarom ze nodig zijn. Goede notities (vooraf opgemaakte te volgen takenblad bv.) zijn handig.
 • Als je niet met de DB Plus kast werkt, kan je een vergelijkbaar moerrooster maken voor jouw kasttype.
 • De moonlight mating kan volledig mislukken als het op de 3 geplande bevruchtingsavonden regent. Deze allesbepalende factor heb je als imker  jammer genoeg niet in de hand.
 • De bedrijfsmethode van Marc werd uitgewerkt met zijn speciaal daarvoor ontwikkelde DB Combi kweekkasten waarin 3 kernvolkjes huizen. Om deze overdag weg te zetten, kiest Marc voor een koele kelderruimte. De methode kan echter met elk ander kweekkasttype of elke andere koele donkere ruimte worden uitgevoerd. Ze vraagt wel de nodige kennis van het bekomen van rijpe koninginnen en darren op het juiste tijdstip.

Doelgroep

Als je op zoek bent naar een manier om de varroabestrijding volledig biologisch uit te voeren, kan je in de combimethode zeker inspiratie vinden. Wie een volledig biologische methode dan weer minder in het hart draagt, kan deze methode combineren met een oxaalzuurbehandeling in de broedschuur waardoor de werkwijze ook minder handelingen vergt. Veel imkers zien kunstmatige inseminatie (KI) en bevruchting op specifieke bevruchtingsstanden als de enige manieren om een koningin gecontroleerd met specifieke darren te paren. Marc heeft echter een andere mogelijkheid op punt gesteld, namelijk moonlight mating waarbij de koningin volledig natuurlijk kan bevrucht worden door darren uit geselecteerde darrenlijnen, terwijl ze op de eigen bijenstand kan blijven.

Benodigdheden

De bedrijfsmethode van Marc is uitgewerkt met buckfastbijen in de DB Plus kast. In deze kast wordt het lage Dadant Blatt formaat gehanteerd (435x160) waarbij 11 ramen in een romp passen. Je kunt de beschreven werkwijze echter ook uitvoeren in andere kasttypes of met een ander bijenras, mits rekening te houden met mogelijks andere raamgroottes of broedperiodes van je bijen. Voor zijn verbeterde broedbeperking en combimethode hanteert Marc zijn speciaal ontwikkelde moerroosterramen om de koningin in een beperkte ruimte te houden. Voor de broedbeperking wordt de koningin op een beperkte ruimte  van 7 ramen geplaatst, terwijl Marc voor de combimethode de 3-raams arrestruimte bedacht. Wie met simplex werkt, dient hier een gelijkaardig alternatief voor te voorzien.

Doorheen het bijenseizoen

Dsc 2997

NOVEMBER TOT FEBRUARI

 • De volken worden ingewinterd op 2 rompen, 11 lage DB-ramen. Ze worden ‘krapper’ gezet door in de rompen aan weerszijden 1 vulblok te voorzien.
 • Hou het vlieggat over de volledige breedte open op muizenstand. De isolerende bodemlade blijft dicht waardoor de kast haar isolerend vermogen behoudt. Alle vocht kan in deze kasten immers langs boven weg.
 • De bijen krijgen complete rust. Er gebeurt geen enkele ingreep in deze periode.

MAART

Belangrijk voor een geslaagde broedbeperking is een goede broedaanzet in de lente. De belangrijkste ‘trigger’ hiervoor is een goed stuifmeelaanbod al vroeg in het voorjaar, vanaf eind februari. De bijentuin met zijn speciaal daarvoor aangelegd wilgenvak met een 10-tal soorten, waaronder heel vroeg bloeiende wilgensoorten, zorgt daarvoor. Valt het weer tegen, dan wordt er bijgevoederd met een huisbereid eiwitdeeg. Voer vanaf zonnig weer de eerste voorjaarsinspectie uit:

 • Verwijder hierbij de vulblokken en vul aan met waswafels of opgebouwde wasramen.
 • Overtollig wintervoer wordt al systematisch weggehaald.

BEGIN APRIL: START DE VERBETERDE BROEDBEPERKING

Een volk met veel broed vraagt zeer veel verzorging, energie en voedsel, wat op zijn beurt ten koste gaat van de honingopbrengst en de levensverwachting van de voedsters. Door broedbeperking toe te passen, crëeer je een jong dynamisch volk dat minder broed moet verzorgen, waarvan de bijen minder vlug gaan verslijten en ze dus een langere levensduur hebben. In de klassieke Renson methode beschikt de koningin over 30.000 broedcellen, wat neerkomt op een ruimte waarbij ze 1.500 eitjes per dag kan leggen. De koningin wordt in een arrestruimte geplaatst van 7 broedramen, waarnaast nog 4 plaatsen met vulblokken worden opgevuld. In de verbeterde broedbeperking van Marc worden deze 4 vulblokken omgebouwd tot speelruimten. Deze worden afgescheiden door 2 moerroosterramen, waar de werksters dus wel langs kunnen bewegen. Met de 2 vrijgekomen plaatsen kan dus ‘gespeeld’ worden naargelang de noden voor het volk op dat moment (zie oranje kader p. 11). In de beperkte broedruimte komt de koningin met 1 raam broed, 1 darrenraam, de rest uitgebouwde ramen en waswafels. In de onderste romp komt alle andere broed en wat voederramen. Deze verbeterde broedbeperking is een ideale voorbereiding om later de combimethode als varroabehandeling uit te voeren, omdat 1 moerroosterraam gewoon wordt verschoven van het 7-raamsarrest naar het 3-raamsarrest.

Dsc 5622

Voorbereidingen treffen

Leg al het nodige materiaal klaar om de broedbeperking op te starten. Volgende zaken heb je nodig: een extra romp, 2 koninginnenroosters, 2 koninginnenroosterramen, 1 darrenraam, uitgebouwde ramen en waswafelramen. Daarnaast is een honingkamer met al of niet uitgebouwde/geslingerde honingramen nodig.Dsc 5621

Assembleer de middelste romp met de arrestruimte

 • Zet de extra romp naast het volk, bovenop een koninginnenrooster. In dit rooster bevinden zich juist ter hoogte van de 2 ramen in de speelruimten doorgangen van 8 mm breed. Hierlangs kunnen de darren zich naar de onderste romp verplaatsen als er een darrenraam in deze ruimte wordt geplaatst. Plaats in de romp de 2 moerroosterramen, die de bewegingsruimte van de koningin zullen beperken tot 7 broedramen.
 • Binnenin plaats je een darrenraam (uitgebouwd, bouwstrook of darrenwaswafel) dat eens belegd naar de speelruimte kan verplaatst worden. Deze darren kunnen dan ingezet worden voor de bevruchting van gekweekte koninginnen (zie ‘Koninginnenteelt’ op p. 14-15). Anderzijds kan het darrenraam, eens de cellen gesloten zijn, ook weggesneden worden als varroabestrijding.
Dsc 5642

 • In het volk ga je op zoek naar het broedraam waar de koningin op zit. Als dit raam niet reeds veel honing of stuifmeel bevat, kan het samen met de koningin en de opzittende bijen in de arrestruimte geplaatst worden. Vermijd ramen met al voedselopslag in de arrestruimte. Vul verder aan met uitgebouwde ramen en waswafelramen. In de 2 speelruimten breng je opgebouwde wasramen of uitgeslingerde honingramen aan.
Gebruik van de speelruimten

Twee nadelen van de klassieke Renson broedbeperking worden opgelost met deze verbeterde broedbeperking.

- Als eerste verstoppen dode darren vaak de doorgang op de onderste koninginnenrooster bij de klassieke methode. Bij de verbeterde broedbeperking verplaats je het belegde darrenraam van de arrestruimte naar de speelruimte. Door de doorgangen van 8 mm breed in de onderste koninginnenrooster ter hoogte van deze buitenste ramen kunnen de darren vrij uitlopen en verstoppen ze dus de doorgang niet voor de werksters.

- Een tweede probleem van de klassieke broed-beperkingsmethode stelt zich bij ongeveer 15%  van de volken, waarbij de werksters de honing onderaan opslaan in plaats van in de honingzolder. Dit komt doordat de 2 koninginnenroosters soms een te grote hindernis vormen en de honing gemakshalve bij de voederramen onderaan wordt gestockeerd. In de verbeterde broedbeperking gaan de bijen de ramen in de speelruimten wel dadelijk met honing vullen (zie afbeelding hieronder). Door deze nadien naar boven in de honingzolder te verplaatsen, krijg je onmiddellijk de gewenste doorstroom van honing naar boven.Zo verkrijg je uiteindelijk de mooie kastopdeling: voederramen onderaan, broed in het midden en honing bovenaan.

De onderste romp bevat de overige broedramen en wat wintervoederramen

 • Controleer de broedramen op eventueel al opgetrokken redcellen en verwijder ze indien nodig.
 • Breng de overige broedramen in de onderste romp en vul aan met voederramen. Het broed zal geleidelijk aan uitlopen en de vrijgekomen ramen zullen worden gevuld met stuifmeel.
 • Neem het koninginnenrooster samen met de middelste romp en zet deze op de onderste romp. Plaats hierboven het 2de koninginnenrooster.

De bovenste romp is de honingzolder

Plaats in de bovenste bak uitgeslingerde honingramen of waswafels.

APRIL - MEI: CONTROLE

Na het opstarten van de verbeterde broedbeperking dient in de maanden april en mei om de 9 dagen gecontroleerd te worden op redcellen. Bij het eerste nazicht dient ook de onderste romp nog te worden nagekeken op eventueel aangezette redcellen daar. Daarna dient dit enkel nog voor de 7 ramen in de arrestruimte te gebeuren, wat de werklast voor de imker sterk verlaagt.

Naast de controle op redcellen, wordt de stand van het darrenraam en de broedopbouw bekeken en hoe ver de honingopslag is gevorderd. Afhankelijk van de regio, kan  in de eerste helft van mei de bloesem- (in fruitstreken) of voorjaarshoning geoogst worden.
Het verzegeld darrenbroed in de arrestruimte wordt tijdens de controles in de speelruimte geplaatst. Een nieuw darrenraam komt in de plaats. Wie dat wenst, kan eventueel het verzegeld darrenraam ook uitsnijden als varroamaatregel.

Koninginnenteelt

Eind mei begint Marc de eerste moonlight mating of CFTM (Controlled Flight Time Mating) en doet dit gemiddeld om de twee weken tot in juli. Hierbij komt het erop neer dat je paringen teweeg brengt op een tijdstip dat ongewenste darren in de omgeving al lang terug binnen zijn. Door de bevruchtingen ’s avonds te laten doorgaan, vinden ‘gecontroleerde’ paringen plaats. Daarenboven gebeurt de paring volledig natuurlijk en laat je de natuurlijke selectie van de darren plaatsgrijpen. Wetenschappelijk onderzoek (Jaffé & Moritz) toont namelijk aan dat er een vorm van selectie bij de darren plaatsgrijpt waardoor uiteindelijk enkel de meest fitte darren er in slagen om met de koningin te paren. Dit aspect heb je bij KI niet doordat de imker zelf de darren kiest waar hij het sperma van zal gebruiken.

Ter voorbereiding brengt Marc darrenbroed van 5 verschillende lijnen in 1 kast of meerdere ‘darrenkasten’ bij elkaar. Zo wordt een goede darrenmix gecreëerd. Een goede darrenkast is als volgt opgebouwd (zie afbeelding A): onderaan de broedkamer, erboven de honingkamer (ongeveer voor de helft gevuld), hierboven een moerrooster en daarboven de darrenkamer. In de darrenkamer wordt steeds gezorgd voor voldoende honingramen. Op het moment van de bevruchtingsavonden zijn de darren minimum 14 dagen oud (dus 38 dagen eerder gelegd).

Van de geselecteerde bijenvolken larft Marc over. De maagdelijke koninginnen, of de rijpe doppen, worden in kernvolkjes in zijn eigen ontworpen DB Combi kweekkasten ingevoerd. Hierbij zitten 3 volkjes op Mini-Plus raammaat per kweekkast. Op ongeveer hun 8ste levensdag worden ze ‘s avonds in een donkere koele plaats (de kelder) gezet (afbeelding B).

De volgende dag rond 19u, worden de kweekkasten met de jonge moeren op hun ingevlogen plaats teruggezet (afbeelding C) en geopend (afbeelding D). Bij een warme late avondzon vliegen de koninginnen vrijwel onmiddellijk uit. Tussen de bevruchtingskastjes staat een darrenkast (afbeelding E). Het deksel en de dekplank worden van de darrenkast gehaald en een zwarte wolk van geslachtsrijpe darren vliegt mee de lucht in.

Tijdens de eerste avond van de moonlight mating maken de moeren korte oriëntatievluchten. ‘s Morgens voor zonsopgang worden de kastjes terug in het donker geplaatst. De 3 avonden erna wordt hetzelfde ritueel herhaald waarbij bijna alle moeren bevrucht worden. Dit resulteert in een slaagkans van 85-90%. De enige alles bepalende factor die de volledige 4-daagse avondbevruchting kan doen mislukken, is slecht weer. Bij 4 avonden koud regenweer vliegen de moeren niet uit en is alle voorbereiding voor deze ronde voor niets geweest. Bij succesvolle avondbevruchting daarentegen, vliegt de bevruchte koningin met het merkteken terug haar miniplus kastje binnen zoals te zien is op afbeelding F.

JUNI - HALF JULI: DE COMBIMETHODE ALS VARROABESTRIJDING

De bijen moeten gezond zijn met een goed eiwitgehalte. Als ze als pop worden geparasiteerd door varroamijten, worden ze lichter geboren wat een onomkeerbare schade betekent voor de jonge bijen. Daarom dient de groei in varroapopulatie vroeg aangepakt te worden. Om dit op biologische wijze te doen, zijn een aantal beschreven biotechnische ingrepen voorhanden. De voornaamste zijn het varroavangraam (een raam open darrenbroed) en het broedloos maken van een volk door volledige broedafname (S. Berg, R. Büchler) en/of het werken met een arrestraam (Somers, Os & IJssel). Deze methoden remmen allemaal in mindere of meerdere mate de groei van de varroapopulatie, maar halen geen rendement dat hoog genoeg is om verdere zomerbehandelingen achterwege te kunnen laten. Daarom heeft Marc een combinatiemethode ontwikkeld (de combimethode genaamd) die de goede elementen uit gangbare methodes benut en ook enkele nieuwe technieken toepast.

 • De methode van Oberürsel (S. Berg) leert dat wanneer tweemaal achtereen met een vangraam wordt gewerkt in een broedloos volk, het rendement 94% bedraagt. Interessant verder is dat de vlieger wordt gebruikt als producent van open darrenramen (vangramen voor de broedschuur).
 • De methode van Kirchain (R. Büchler) leert de voordelen van een verzamelbroedaflegger. Ook hun onderzoek naar het juiste tijdstip van de splitsing om geen zomerhoning te verliezen is interessant.
 • Een nuttig instrument is het arrestraam, maar de lange legpauzes die de moer daarbij ondergaat zijn nadelig (achteraf verminderde legcapaciteit, moerwissel, …). Een oplossing hiervoor is de 3-raams arrestruimte.
 • De broedbeperking (H. Renson) zorgt voor een grote stuifmeelvoorraad in de onderbak.
 • De kwaliteit van een sterk jong volk met veel stuifmeel is belangrijk voor de koninginnenkweek.
Mm004

Stap 0: Voorbereiding - 6 juni

Vooraleer de combimethode te kunnen opstarten, dien je in 3 kasten die in april op verbeterde broedbeperking werden gezet, volgende voorbereidende stap uit te voeren. Verplaats een broedraam uit de 7-raams arrestruimte naar één van de speelruimten. Zet op de vrijgekomen plaats in de arrestruimte een opgebouwd werksterraam, zodat de koningin hierop kan gaan leggen. In de andere speelruimte hang je een vers waswafelraam.

Stap 1: Splitsing - 15 juni

Het tijdsverloop van stap 1 begint hier op 15 juni. De echte richtdatum is ongeveer 1 à 2 weken voor de laatste zomerdracht (vb. linde). In een normaal jaar zal 15 juni daar niet ver naast zitten.
Hier gaat de combimethode pas echt van start. De 3 kasten op broedbeperking bestaande uit elk 3 rompen worden omgebouwd tot vliegers. Van de 3 volken wordt het broed verzameld in één broedschuur.  
Je start de opbouw van deze broedschuur door een romp op een nieuwe bodem te plaatsen.

Plaats in de broedschuur aan de buitenzijden een voederraam (honingraam) (A) met daarnaast een stuifmeelraam (bijenbrood) (B). Vul de onderste romp van de broedschuur verder op met broedramen uit de 7-raamse arrestruimte (C). Klop hiervoor de bijen eerst af in de vlieger. Zorg er echter voor dat minstens één broedraam op 3 MET alle opzittende bijen (zonder de koningin uiteraard!) mee naar de broedschuur verhuist (D). Dit om de goede verdere verzorging van het broed te garanderen. Voer dezelfde handeling uit voor de andere 2 bijenvolken. Hierdoor krijg je finaal een broedschuur met 3 rompen.

Bouw in de vlieger de 7-raams arrestruimte om tot een 3-raams arrestruimte. Plaats hierin het opgebouwde werksterraam (zie voorbereiding op pagina 18) dat nu open broed bevat, samen met de koningin (A). Daarnaast komen het uitgebouwde (lege) werksterraam vanuit de speelruimte (B) en een verse waswafel (C). Naast de 3-raams arrestruimte vul je de vlieger verder op met voederramen (D). Finaal bestaat de vlieger dus uit de onderste romp met voederramen (onveranderd gebleven) en een 2de romp, nu met 3-raams arrestruimte, tussen moerroosters. Bovenop komt de honingkamer.

Vanaf deze fase in de combimethode, worden er opeenvolgend 2 vangramen voor de varroamijten gevormd. Het principe is steeds hetzelfde: de mijten van het ganse volk worden naar het open broedraam gelokt. Eerst worden de vliegers varroa-arm gemaakt, waarna de broedschuur aan de beurt is. Hiervoor worden er vangramen in de vlieger voorbereid en eens er open broed in zit, naar de broedschuur overgebracht. Daar worden ze uiteindelijk verzegeld (samen met de gevangen mijten) en kunnen de ramen met het grootste deel van de mijten, uit het volk weggenomen worden. Het vergt enige planning om op 2 verschillende tijdstippen een raam te verkrijgen met open broed om de mijten aan te trekken. Waswafels worden in de arrestruimte gehangen die in een goede drachtperiode snel worden uitgebouwd en belegd. Om dit alles in een maand tijd afgerond te krijgen, heeft Marc het schema uitgewerkt dat in de volgende pagina’s wordt toegelicht.

Pagina21 Kastvoorstelling

De oranje ster in de bruine cirkel geeft het raam weer dat van de vlieger naar de broedschuur verhuisd is.

Stap 2: Eerste vangraam uit vlieger verwijderen - 22 juni

 • In de arrestruimte van de vlieger is ondertussen het raam met werksterbroed verzegeld. Verwijder dit raam samen met de gevangen mijten. Het tweede uitgebouwde werksterraam heeft ondertussen open broed. Laat dit raam hangen om een tweede keer varroamijten in te vangen uit de vlieger. De aangebrachte waswafel op 15 juni heeft nu open broed. Merk dit raam en verhuis het naar de broedschuur. Hang een nieuw opgebouwd raam en een nieuwe waswafel in de arrestruimte.
 • Kijk alle broedramen in de broedschuur na en breek alle aangezette redcellen weg. Hang een jong open broedraam uit een vlieger in als redmiddel.
Om de schematische voorstellingen overzichtelijk te houden, wordt in de tekeningen op deze en de volgende 2 bladzijden de broedschuur voorgesteld als één kamer, waar het in werkelijkheid om drie kamers gaat van de drie verschillende volken. De vlieger heeft bovenop de weergegeven romp met 3-raamsarrest met de koningin ook nog een honingkamer, en eronder de stuifmeelkamer van de broedbeperking. Deze zijn voor de duidelijkheid van de figuren hier weggelaten.
Pagina22 Kastvoorstelling

Stap 3: Tweede vangraam uit vliegers verwijderen en beëindiging van methode voor vliegers 2 en 3 - 29 juni

 • Neem voor een tweede maal het gesloten broedraam met de gevangen varroamijten weg. Vlieger 1 zorgt nog verder voor de geschikte vangramen voor de broedschuur.
 • Breng het uitgebouwde werksterraam met open broed naar de broedschuur. Hang een nieuw uitgebouwd raam en een nieuwe waswafel in de arrestruimte van de vlieger.
 • Verwijder in vliegers 2 en 3 nog het 2de verzegelde vangraam. Hiermee is de behandeling van deze vliegers beëindigd en wordt het arrest opgeheven. Hier kan de heropbouw van een nieuw varroavrij volk al van start gaan.
 • Neem in de broedschuur het gemerkte raam met redcellen weg (en recupereer eventueel in een reservevolk, zie verder in 'Recuperatie verwijderde broedramen').
 • Vanaf nu mag in de broedschuur een nieuwe koningin geboren worden. Hang darrom weer een open broedraam van de vlieger in, of voer een keurlarve (keurvolk) of een teeltlat (koninginnenkweek) in.
Pagina23Boven Kastvoorstelling

Stap 4: Eerste vangraam uit broedschuur verwijderen - 6 juli

 • Neem het eerste verzegelde broedraam weg uit de broedschuur. Hiermee zijn reeds een groot deel van de varroamijten gevangen en verwijderd.
 • Verhuis het derde open broedraam van de vlieger naar de broedschuur, als 2de vangraam.
 • Hef de arrestruimte in de vlieger op, zodat de moer ongehinderd varroaloos kan opbouwen. Vervang hiervoor de arrestramen door waswafels of opgebouwde wasramen.
 • Het laatste broed is ondertussen in de broedschuur uitgelopen. Als een gesloten moercel aanwezig is, laat deze dan zitten. Indien er meerdere aanwezig zijn, kunnen deze gebruikt worden in kernvolkjes of in een broedstoof.
Pagina23Onder Kastvoorstelling

Stap 5: Beëindigen behandeling broedschuur - 13 juli

 • Neem het tweede raam met gesloten broed weg uit de broedschuur.
 • De moer in de broedschuur is ondertussen uitgelopen en is een 3-tal dagen oud. De behandeling van de broedschuur is voorbij, waardoor de moer bevrucht kan worden en aan de leg kan gaan.

Recuperatie verwijderde broedramen

In de combimethode worden op verschillende tijdstippen gesloten broedramen met hoge varroadruk verwijderd, dit op 22 en 29 juni uit de vliegers en op 6 en 13 juli uit de broedschuur. De imker die het moeilijk heeft met het ‘weggooien’ van deze ramen, kan die eventueel recupereren in een reservevolkje op een andere stand. Dit geïnfecteerd reservevolk dient dan wel achteraf apart behandeld te worden, bijvoorbeeld met oxaalzuur.

In principe kan het gesloten broedraam dat op 29 juni uit de broedschuur wordt verwijderd, ook gerecupereerd worden in het reservevolk.  

Bioxaalmethode

Indien je het zuiver biologisch behandelen niet zo in het hart draagt en liever wat minder werk hebt, kan de methode opgesplitst worden in een biologische (voor de vliegers) en een chemische met oxaalzuur (voor de broedschuur), vandaar de naam bioxaalmethode. Dit betekent dat in de vliegers met 2 achtereenvolgende vangramen gewerkt wordt en in de broedschuur, na het uitlopen van alle broed, met oxaalzuur. Je dient dus geen open broedramen te verhangen van de vlieger naar de broedschuur wat dus wat werk bespaart. Op 29 juni verwijder je het tweede gesloten broedraam uit de vlieger waarmee de biotechnische behandeling in de vlieger beëindigd is. Als op 6 juli alle broed uit de broedschuur is uitgelopen, behandel je die met oxaalzuur.     

TIP: Het rendement van de behandeling kan je controleren door met de poedersuikermethode de varroadruk voor en na de behandeling te meten.

Een andere meer drastische variant is in plaats van een broedschuur op te bouwen, alle uitgenomen broedramen gewoon weg te gooien.

Iedere kast zijn najaarsboom

Dsc 0812 Kopie 170729 045658

De klimaatverschuiving zorgt in West-Europa voor warmere najaren en zachtere winters. De bijen zijn hierdoor langer actief en koninginnen blijven aan de leg. De winterbijen, die sterk de winter moeten in gaan, zijn dat dikwijls niet omdat ze niet meer van hetzelfde gevarieerd drachtaanbod kunnen genieten dan hun voorgangers. Die dracht is er dan gewoon niet meer voldoende, de natuur volgt niet. De winterbijen zijn zwakker en de gevoeligheid voor belagers en andere invloeden wordt groter. Er komt meer bijensterfte. Wat kunnen we hieraan doen?

De imker kan met meer volken de winter in gaan om verliezen te compenseren. Uit 1 volk kunnen makkelijk 3 of meer volken gekweekt worden. Dit vergt heel wat meer werk en materiaal en verlies aan honing. Een algemeen verspreide oplossing is op de molen van de behandelingsproducten stappen om 1 van de voornaamste belagers, de varroamijt, proberen uit te schakelen. Dit doen imkers al meer dan 30 jaar met een breed aanbod van steeds andere producten. En zij zullen dit moeten blijven doen. Hierbij moet de bij niet leren omgaan met de mijt omdat de imker het klusje wel voor haar opknapt. Geheel onschuldig zijn de behandelingen ook niet voor de bij, haar noodzakelijke winterrust of de microbiologie in de kast. Een optie zonder langetermijnvisie. Of we kunnen de bijen helpen door dat laat drachtaanbod te verbeteren zodat we die laatgeborenen ook sterk de winter in krijgen.Laten we meer tijd besteden VOOR de bijen i.p.v. AAN de bijen en beginnen met de aanplant van mooie late drachtbronnen. Dit kunnen de volgende zijn: de bijenboom (Tetradium danielii), de honingboom (Sophora japonica), chinese linde (Tylia henryana), sneeuwbes (Symphoricarpos sp.), laatbloeiende Rhus soorten (zie afbeelding), klimoppartijen, bloemenweiden, groenbemesters, ...

AUGUSTUS

De laatste jaren is de dracht van o.a. Tetradium (bijenboom) zo aanzienlijk geworden dat er soms nog begin augustus geslingerd dient te worden. De kasten worden niet volledig leeg geslingerd.  Tot de inwintering wordt ervoor gezorgd dat geen volk in voedselnood komt. Bij mooi vliegweer zorgen de najaarsdrachten daar voor. Op de standen waar die niet zo uitbundig aanwezig zijn of bij slecht vliegweer wordt er geregeld wat bijgevoederd (siroop 1:1).

SEPTEMBER

 • Pas rond de 3de week van september de kasten aan aan de grootte van het volk. Alle volken krijgen in de 2 overwinteringskamers aan de buitenzijden een opvulraam in isolatiemateriaal. Kleinere volken soms meer.
 • Weeg de kasten om de reeds aanwezige voorraad te kennen. Elk volk dient nu een voorraad van 12 kg te hebben. Voeder dit langzaam (per 2 liter) met siroop (2:1) bij, al naargelang de meting.
 • Plaats een muizenwering (300x6mm). Voor kleinere volken soms kleiner (50x6mm).
 • De isolerende bodemlade blijft de ganse winter dicht. Alle vocht verdwijnt langs boven via de dekselstructuur.
 • Hou roverij in de gaten. Indien je dat waarneemt (wespen, andere bijen…), pas de vliegopeningen eventueel aan of kijk na of het volk wel moergoed is.

OKTOBER

Voer begin oktober een controlerende poeder-suikermethode uit. De varroamijt heeft zich ondertussen ook terug wat ontwikkeld, maar de waarden blijven binnen de aanvaardbare grenzen. Met deze varroadruk mag het bijenvolk de winter in. Zo behoudt het ‘voeling’ met zijn belager en kan je de weerbaarheid van ieder volk in het voorjaar goed beoordelen (naar verdere kweek toe). Het bijenjaar zit er momenteel op.

NOVEMBER TOT MAART

De bijen gaan rustig de winter in. Volken worden pas terug geïnspecteerd bij de eerste mooie lente temperaturen (maart meestal). Het vlieggat observeren, een luisterend oor en mulcontrole vormen de volgende  maanden de enige informatiebronnen. Correcties in de kast worden in de winter niet gedaan.

Samengevat

In de bedrijfsmethode van Marc kan het een niet zonder het ander: gezonde varroa-arme en vitale bijen in een omgeving met goede voorjaars-, zomer- én najaarsdrachten. Een volk moet het ganse jaar zo veel mogelijk zijn harmonie en dynamiek kunnen behouden. Marc past hierbij zijn verbeterde broedbeperking toe. Deze is een gemak voor de imker en de bijen moeten minder broed verzorgen, verslijten minder snel en leven dus langer. Om zijn bijen sterk en met een lage varroalast te kunnen inwinteren, verkiest hij een goed laat stuifmeelaanbod en een volledig biologische varroabehandeling, namelijk de combimethode. Hierbij wordt uitgegaan van volken op verbeterde broedbeperking die gesplitst worden in een broedloze vlieger met de moer en een broedschuur. Bij beide wordt telkens tweemaal een vangraam gebruikt om de varroamijten naartoe te lokken. In de vlieger maakt een arrestruimte voor 3 ramen het mogelijk om enerzijds de mijten 2 keer te vangen, maar ook om erna ramen met open broed te produceren voor de broedschuur. De moerloosheid in de broedschuur wordt eerst opgevangen door redcellen, later door ingehangen larfjes (of een teeltlat). In de vlieger, met alle vliegbijen en een overschot aan jonge bijen, speelt het Renson-effect weer optimaal zodat de laatste dracht nog zeer goed wordt binnengehaald. De broedschuur met sterke jonge bijen kan gebruikt worden om uiteindelijk een keuzemoer in te voeren of om op te delen in verschillende kernvolkjes of om terug te verenigen op een of meerdere vliegers.

Het voorkomen van verzwakte bijen  in de kast worden soms te snel aan schade door de varroamijten toegeschreven. Vaak heeft het echter te maken met een slechte ontwikkeling door ondervoeding of afkoeling. Daarom is de aanplant en de instandhouding van goede najaarsbloeiers zo belangrijk voor onze bijen. Als je aan koninginnenteelt doet, vindt Marc het belangrijk dat je kiest voor een natuurlijke paring van de geselecteerde koninginnen. Om dit toch gecontroleerd te laten gebeuren met voorgeselecteerde darrenlijnen, paste hij de moonlight mating aan voor onze regio en schaal van imkeren en ontwierp hij er de DB Combikastjes voor. Zeker de moeite om over na te denken en eens uit te testen op je eigen bijenstand!