Menu

Kalender

Belangrijke evenementen, zowel voor imkers als wetenschappers die onderzoek doen op bijen

15

mei
2017

Inspiratiedag "Wie doet wat voor bijen?"

Op 15 mei 2017 zoemt het alom in het Museum voor Natuurwetenschappen! Terreinorganisaties, wetenschappers, overheden en andere actoren doen hun acties, projecten en campagnes voor bijen uit de doeken en delen hun ervaringen. Zowel initiatieven voor de wilde bijen als voor de honingbij komen aan bod. Informatie en inspiratie opdoen en delen, samenwerking bevorderen, netwerken en dergelijke meer zijn de hoofddoelen van de dag.

Dsc 6536

Prof. Dirk de Graaf gaf een overzicht van de verschillende wetenschappelijke projecten die de bijensterfte moeten aanpakken.

Bijen spelen een sleutelrol in biodiversiteit en voedselvoorziening, en liggen aan de basis van ecosystemen en landschappen. Toch worden ze sterk bedreigd: van de honingbij sneuvelen jaarlijks zowat een derde van de volken en van de 380 soorten wilde bijen in ons land zijn er talrijke bedreigd of kwetsbaar.

Terreinorganisaties, wetenschappers, overheden en andere actoren voeren acties, projecten en campagnes uit
voor bijen. Om de verdere achteruitgang van bijen tegen te gaan, is het echter broodnodig om het aantal
initiatieven op te voeren en te komen tot meer samenwerking. Dat zijn dan ook enkele van de doelstellingen van
deze inspiratiedag voor en door bijenactoren, waarop journalisten van harte welkom zijn.

In de voormiddag lanceren federale ministers Willy Borsus en Marie Christine Marghem het federale bijenplan
2017-2019. Vlaanderen geeft een stand van zaken over een bijenindicator en de wedstrijd voor de
bijenvriendelijkste gemeente. Brussel focust op bijen in een (groot)stedelijke context. Waals minister René Collin
doet de bijenplannen van zijn gewest uit de doeken. Vervolgens geven wetenschappers tips voor bijenacties op
basis van de recentste onderzoeken.

In de namiddag nemen bedrijven en verenigingen de fakkel over met inspirerende ideeën zoals de slimme
bijenkorf en grensoverschrijdende acties. Provincies, gemeenten en andere lokale actoren sluiten af met hun
praktijkvoorbeelden, tips & tricks. Daarnaast presenteren tal van andere actoren hun actietips en ideeën voor
bijen aan de hand van infostands en posters. We sluiten de dag af met een receptie. 

Het programma kun je via volgende link terugvinden. 

Praktisch:
Maandag 15 mei van 9.30 tot 16.30 uur
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen en zijn Museum
Vautierstraat 29 – 1000 Brussel