Menu

Fix It

Wat kunnen imkers, landbouwers, natuurliefhebbers, beleidsmakers en burgers concreet doen om het tij te keren?

Zoeken
Zorg voor een goede verspreiding van de sectorgids

E089 IMG 3266

De Gids voor goede bijenteeltpraktijken is een instrument dat iedere imker ter beschikking zou moeten hebben. Naast de hygiënemaatregelen die dienen getroffen te worden bij het oogsten van honing, wordt ook aangegeven hoe de imker aan zijn bijenstand moet werken om de voedselveiligheid steeds te kunnen garanderen. De gids omschrijft o.a. hoe hij het imkersmateriaal dient te onderhouden en bewaren, waar hij dient op te letten bij het voederen, hoe hij nieuw biologisch materiaal introduceert op zijn stand e.d. De gids omvat tevens een voorbeeld van het productieregister dat iedere imker dient bij te houden. Hierin zijn alle behandelingen aan de kasten terug te vinden, net zoals de aankoop en introductie van bijenwas en voeding, maar ook de hoeveelheid, het tijdstip en het lotnummer van de geoogste bijenproducten. Voor de voedselveiligheid is dergelijk register van groot belang zodat ingrepen aan de bijenvolken traceerbaar zijn. Het dient dan ook minimum 5 jaar bijgehouden te worden. Dit vormt een onderdeel van autocontrolesystemen.

Om een hoge verspreiding te garanderen van de sectorgids, is zowel een Nederlands- als Franstalige versie gratis te downloaden op nagenoeg iedere verenigingswebsite. Ook Honeybee Valley en Cari bieden de digitale versie gratis aan op hun websites. Daarenboven werd het drukken en verspreiden van de eerste versie van de gids financieel ondersteund door de Europese Commissie, het Waalse Gewest en de Vlaamse Overheid. Iedere imker die aangesloten is bij een vereniging heeft hierdoor de gids gratis ontvangen. Veel verenigingen geven de gids ook gratis mee aan de startende imkers bij het volgen van hun basisopleiding.

Als er echter een belangrijke inhoudelijke wijziging wordt doorgevoerd aan de sectorgids, zou iedere imker de meest recente versie ter beschikking moeten kunnen krijgen. Een vlotte verspreiding onder alle Belgische imkers kan via de imkersverenigingen georganiseerd worden of kan een opdracht zijn voor de uitvoerders van het Bijenteeltprogramma in Vlaanderen en Wallonië. Bij deze laatste kan de financiering van de herdruk en de verspreiding mogelijks bekostigd worden met Europese en Vlaamse/Waalse subsidies, als dit gebudgetteerd wordt in het vooropgestelde programma. Op die manier neemt iedere Belgische imker dezelfde sectorgids bij de hand als leidraad bij het werken met bijen.