Menu

Fix It

Wat kunnen imkers, landbouwers, natuurliefhebbers, beleidsmakers en burgers concreet doen om het tij te keren?

Zoeken
Wied onkruid mechanisch

B058 Nieuwsblad Veegmachine

Het Nieuwblad, 27/04/2009 © osw

Veegmachine van de gemeente Lievegem die de straatboorden reinigt

Hou je van de nonchalante look? Dan kan je de natuur in je tuin zijn gang laten gaan en gewoon niks ondernemen tegen het ‘onkruid’. Met een wilde tuin vol ongekende kruiden wakker je de biodiversiteit aan en creëer je misschien wel een paradijs voor bedreigde bijen. Voor velen echter ontsieren die paardenbloemen en zevenblad hun oprit, terras en gazon en moeten ze eraan geloven. Wieden of onkruid met de hand, mes, hak of wortelsteker verwijderen, is nog altijd een van de meest effectieve en goedkope vormen van onkruidbestrijding. Het nadeel: je moet er wel wat tijd voor uittrekken. Zorg er in elk geval voor dat je de wortel(s) mee uittrekt. Heb je een grotere tuin, dan kan je best enkele hulpmiddelen inschakelen zoals een schoffel, hak of wiedijzer (handig voor in kleine perkjes). Vaak lukt het niet om de volledige wortel mee te verwijderen. In je gazon kan je onkruid uitputten door het herhaaldelijk te maaien. Onkruid dat uitzaait, zoals kamille, kan je anderzijds toch maar beter met wortel en al verwijderen. Zo krijgt het minder kansen om zich te verspreiden.

Heel wat gemeenten hanteren een preventief onkruidbeheer door met een zachte borstel intensief te vegen in goten en rond obstakels. Deze vormen anders de ideale kiembodem voor ongewenste planten doordat plant- en stofresten hier kunnen opstapelen. Sterke onkruidgroei kan efficiënt bestreden worden door planten bovengronds los te rukken of af te snijden. Hiervoor kunnen plantenborstels ingezet worden of kan de toplaag losgewoeld worden door te schoffelen.

In de land- en tuinbouw worden de meeste teelten onkruidvrij gehouden met gewasbeschermingsmiddelen. Bij bepaalde teelten kunnen nochtans mechanische methoden een perceel onkruidvrij houden. Vooral gewassen in rij geplant lenen zich sterk voor mechanische onkruidbestrijding. De Vlaamse overheid subsidieert landbouwers die mechanische onkruidbestrijding toepassen. Bruikbare werktuigen voor mechanische onkruidbestrijding zijn onder andere de wiedeg, de schoffelmachine en de vingereg. Maar technisch gezien is er al veel meer mogelijk. Bedrijven en onderzoeksinstellingen werken hard aan selectieve bestrijdingsmethoden d.m.v. robots of elektrische onkruiddoders. Software kan hierbij individuele planten in een gewasrij herkennen en gericht wegschoffelen. Op dit moment is dergelijke vernuftige technologie echter financieel nog niet weggelegd voor de doorsnee landbouwer.

Zonder is gezonder

Mechanische onkruidbestrijding