Menu

Fix It

Wat kunnen imkers, landbouwers, natuurliefhebbers, beleidsmakers en burgers concreet doen om het tij te keren?

Zoeken
Vorm met een bomenrij het visitekaartje van je bedrijf

A016 HBV 20220328 6306

Van oudsher is het gebruikelijk om voorname lanen en straten te van bomen voorzien. Dat biedt een aantal voordelen, maar de belangrijkste was de schaduwwerking. Een roomblanke huid was immers het schoonheidsideaal, dus zon op de huid werd als ongewenst beschouwd. Tegenwoordig is schaduw nog steeds een belangrijk motief om bomen in een laan of straat te planten maar dan vanuit een heel andere motief: klimaatveranderingen doen de temperaturen steeds verder stijgen en grote bomen brengen verkoeling.

Een dreef of bomenrij geeft daarnaast een zeker cachet aan een bedrijf. De ingang is vaak het visitekaartje en dan zorgt een strakke groene laan voor een sterke blikvanger. Een oprijlaan van een zekere lengte biedt natuurlijk uiteenlopende opties voor dreefbeplanting, waarbij hagen, heggen of houtkanten gecombineerd kunnen worden met een bomenrij. Waar een dreef niet mogelijk is, kunnen twee mooie solitaire bomen ook een duidelijk accent geven. Lindes zijn hiervoor heel geschikt. Combineer ze met lage struiken voor een groen aspect.

Laat je voor de keuze van de aanplant leiden door inheemse boom- of struiksoorten als belangrijke leveranciers van nectar en stuifmeel tijdens de bloei: schietwilg (Salix alba), winterlinde (Tilia cordata), veldesdoorn (Acer campestre), Europees krentenboompje (Amelanchier lamarkii), gele (Cornus mas) en rode kornoelje (Cornus sanguinea), één- of tweestijlige meidoorn (Crataegus monogyna of Crataegus laevigata), wilde liguster (Ligustrum vulgare), Gelderse roos (Viburnum opulus), sleedoorn (Prunus spinosa, wilde appel (Malus sylvestris) en sporkehout (Frangula alnus).