Menu

Fix It

Wat kunnen imkers, landbouwers, natuurliefhebbers, beleidsmakers en burgers concreet doen om het tij te keren?

Zoeken
Verfraai het bedrijfsterrein met groen

A014 DSC 1642 1

Het klassieke bedrijventerrein is grijs en ontoegankelijk. Binnen het verstedelijkte Vlaanderen zorgen de vele industriezones voor versnippering van het landschap ten nadele van de aanwezige natuur. Heden groeit het besef dat voor het behoud van biodiversiteit geïnvesteerd moet worden in groene verbindingen. Zowel groene (hagen, struiken, graslanden, boomgaarden,…) als blauwe landschapselementen (poelen, kunstmatige bufferbekkens, vijvers,…) kunnen hier deel van uitmaken. Steeds meer bedrijven zien voor hen een belangrijke rol weggelegd als leverancier van groene infrastructuur, welke tegelijk de achteruitgang van de biodiversiteit helpt tegengaan én bovendien een gezondere eefomgeving biedt voor hun personeel. Grote, maar ook soms kleine ingrepen maken de werkplek aangenamer en aantrekkelijker wat de innerlijke mens ten goede komt tijdens de werkuren.

Start een vergroeningsproject op

Er valt vaak veel te doen met de veelal grote bedrijfsites. De opstart van een werkgroep heeft veel potentieel: de site vergroenen en de werksfeer te verbeteren. Het volgende stappenplan kan je hiervoor als leidraad gebruiken.

Stap 1: Maak een overzicht van de site en het potentieel. Wat is eigendom van het bedrijf? Is een samenwerking met omliggende bedrijven mogelijk?

Stap 2: Werk een duidelijke strategie uit. Maak een ruw plan van waar je naartoe wil. Idealiter betrek je hierbij de werknemers.

Stap 3: Check of jouw project in aanmerking komt voor subsidies. Zo zou je door een samenwerking aan te gaan met de gemeente of provincie in aanmerking kunnen komen voor klimaat- en natuursubsidies.

Stap 4: Zet je plan om in realiteit. Voor grotere projecten doe je dit best gefaseerd. Heb geduld, geef het groen de tijd om te groeien en het resultaat te zien.

Stap 5: Opvolging blijft noodzakelijk. De natuur is een levend iets, soms moet je bijsturen door extra aanplantingen.

Tips voor een groenere werkplek op het bedrijfsterrein

  • Vorm een perfect getrimd gazon om naar een stukje ongerepte natuur.
  • Breng variatie in schaduw- en windwerking door op strategische locaties bomen en struikgewas aan te planten. Zo creëer je bijvoorbeeld een groene eethoek voor werknemers.
  • Ga voor ecologische groenaanplantingen die een minder intensief maaibeheer vereisen en opteer voor een onderhoud zonder pesticiden of onkruidverdelgers.
  • Plaats een picknicktafel naast de vijver of poel om even te verpozen.
  • Op grotere terreinen kan je een netwerk van trage verbindingen voor fietsers en wandelaars voorzien. Leg zitbanken aan, een vlonder in één van de bufferbekkens of een rustpunt bij het hooiland.
  • Industrieterreinen liggen vaak langs drukke snelwegen. De bermen en dijken zijn hier tussenin vaak schrale onbespoten gronden die uitermate geschikt zijn om bloemenweide in te zaaien. Zo tover je saaie groene grasboorden om tot een bont gekleurde oase van bloemen, ideaal als voedingsbron voor bijen en als schuilplaats voor andere fauna.