Menu

Fix It

Wat kunnen imkers, landbouwers, natuurliefhebbers, beleidsmakers en burgers concreet doen om het tij te keren?

Zoeken
Update regelmatig de sectorgids

Honingbijen maken allerlei bijenproducten aan die door de mens kunnen geconsumeerd worden, nl. honing, pollen, koninginnenbrij, was en propolis. Dit betekent dat de imker bij het produceren van dergelijke voedingsmiddelen als een primaire producent wordt aanzien, aan het begin van de productieketen dus. Hij moet dan ook de voedselveiligheid van het product kunnen verzekeren van in de bijenkast tot in de pot. De Europese Commissie heeft een strikt reglementair kader gedefinieerd waaraan alle verhandelde voedingsmiddelen moeten voldoen. Dit betekent o.a. dat de imker verplicht is een gevarenanalyse (HACCP) toe te passen voor de verschillende kritische controlepunten van zijn productieproces. Hoe dat concreet dient uitgevoerd te worden, staat duidelijk uitgelegd in de ‘Gids voor goede Bijenteeltpraktijken’.

Een eerste versie van deze gids werd op 19 maart 2009 uitgebracht door de Universiteit Gent, CARI en ILVO op vraag van KonVIB (Koninklijke Vlaamse Imkersbond) en de BBF (Belgische Bijenteelt Federatie). Ze draagt tevens de goedkeuring van het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen). Sindsdien werden enkel een aantal kleinere structurele wijzigingen aangebracht in de sectorgids. Toch zou deze ook inhoudelijk up-to-date moeten gehouden worden, want de imkerwereld staat niet stil. Allerlei nieuwe en/of groeiende bedreigingen van buitenaf dwingen zowel imker als honingbij om zich aan te passen. Bovendien resulteert een groeiende interesse in apitherapie in een groter aanbod aan ruwe en verwerkte bijenproducten. Om steeds de goede hygiënepraktijken aan de dag te kunnen leggen, is een actuele gids die voldoet aan alle hedendaagse vereisten cruciaal. Hiervoor dient er een nauw en continu overleg te zijn tussen de verschillende betrokken actoren van de bijenteeltsector.