Menu

Fix It

Wat kunnen imkers, landbouwers, natuurliefhebbers, beleidsmakers en burgers concreet doen om het tij te keren?

Zoeken
Tover (tijdelijk) vrije ruimte om tot bloemenweide

IMG 3068

Een netwerk van individuele tuinen en voortuinen bieden samen een enorm leefgebied voor tal van bijen en andere insecten. Het zijn oases in een verarmd landschap. Ze fungeren ook alsstapstenen waardoor deze dieren zich kunnen bewegen tussen verschillende voedselbronnen en nestplaatsen. In de steden kunnen aanplantingen op rotondes ook bijdragen aan het broodnodige stuifmeel en nectar voor bijen. Dergelijke initiatieven zijn ideale projecten voor leerlingen van tuinbouwscholen of voor bijenwerkgroepen die samen met de gemeente aan de slag gaan voor meer groen in de stad. Door te kiezen voor vaste planten waar bijen gek op zijn, zoals leverkruid (Eupatorium), vrouwenmantel (Alchemilla mollis) of duizendknoop (Persicaria), wordt bovendien op langere termijn geld uitgespaard omdat niet telkens nieuwe beplanting moet aangebracht worden.

In stadsvernieuwingsgebieden of rond bedrijventerreinen vind je vaak braakliggende terreinen in afwachting van bebouwing of inrichting. Op deze tijdelijke vrije ruimte kan je pionier soorten verwachten die gedijen op voedselarme grond zoals muurpeper (Sedum acre) en teunisbloem (Oenothera erythrosepala) of anderzijds stikstofminnenplanten zoals brandnetel (Urtica) en brave hendrik (Chenopodium bonus-henricus). Laat spontane begroeiing op braakliggende gronden dan ook zijn gang gaan. Ongewenste onkruiden krijg je eenvoudig weg door regelmatig te maaien en het maaisel weg te voeren. Zo verschraal je de grond en geef je meer kansen aan wilde bloemen om te groeien. In samenspraak met de gemeente kan er mogelijks zelfs een bloemenmengsel worden ingezaaid, waardoor binnen het stedelijke landschap dan weer een extra stapsteen voor bijen wordt gecreëerd. Nog niet aangesneden percelen in een verkaveling zijn ideaal om ingezaaid te worden met bloemenmengsels. Ze leveren fraaie beelden op en komen zeker ten goede aan de omgeving en de koopwaarde van de bouwprojecten.