Menu

Fix It

Wat kunnen imkers, landbouwers, natuurliefhebbers, beleidsmakers en burgers concreet doen om het tij te keren?

Zoeken
Reduceer de oppervlakte grondverharding

IMG 9524

Een tuinpaadje, patio, terras of oprit: zowat elke Vlaamse tuin telt één of meerdere tuinverhardingen. Ze vormen echter telkens een obstructie voor regenwater om de grond in te sijpelen. Gras, planten en ander groen zijn dus steeds de beste keuze voor je tuin. Kies je toch voor een tuinpaadje of verhard terras, dan zijn verhardingen met korrelstructuur, zoals schors, houtsnippers of gravel de meest duurzame opties. Betonverhardingen horen eigenlijk niet meer thuis in je moderne Eden. Zo is cement, het belangrijkste bestanddeel van beton, goed voor maar liefst 6% van de totale menselijke CO2 uitstoot. Het is een zware en grotendeels onzichtbare vervuiler, die best met mate gebruikt wordt. Bovendien krijgt begroeiing die goed is voor de biodiversiteit geen enkele kans waar koning beton heerst. Tenzij je natuurlijk opteert voor waterdoorlatend beton of grasdallen. Hiermee creëer je toch een stevige bestrating met een minimaal risico op wateroverlast.

Als je een effen verhard terras wil, zijn kleiklinkers een betere optie dan beton. Deze zijn meestal niet zelf waterdoorlatend, maar de bredere voegen zijn meer poreus en laten zo minstens 10% van het water door. Een houten terras is doorgaans duurzamer, maar dit hangt in grote mate van de houtkeuze af. Nog vrij onbekend als verharding zijn schelpen. Ze bestaan voornamelijk uit kalk en zijn een hernieuwbaar materiaal. Schors en houtsnippers vallen misschien niet meer 100% onder de noemer “verhardingen”, maar zijn zeker geschikt voor het aanleggen van tuinpaadjes of opritten. De korrelstructuur is perfect waterdoorlatend. De hoogste milieuscore gaat echter naar geen of beperkte tuinverharding. Insecten, vlinder en vogels hebben veel meer baat bij een fris gazonnetje met wat leuke boompjes en plantjes dan aan een steentapijt. Denk dus goed na of de verharding echt nodig is en over hoe je het verharde oppervlak in je tuin zo gering mogelijk kan houden of eventueel door een alternatief kan vervangen.