Menu

Fix It

Wat kunnen imkers, landbouwers, natuurliefhebbers, beleidsmakers en burgers concreet doen om het tij te keren?

Zoeken
Promoot bijenvriendelijke nateelt

Groenbemesters zijn gewassen die tijdens of na de groeiperiode van het hoofdgewas worden ingezaaid en vóór het zaaien van het volgende hoofdgewas worden ondergewerkt. In de landbouw worden groenbemesters ingezet omdat zij bijdragen aan de organische stofvoorziening in de bodem. Daarnaast helpen ze erosie en stikstofuitspoeling in de winter voorkomen. Bovendien hebben groenbemesters een gunstig effect op de verbetering van de bodemvruchtbaarheid en op de stikstofvoorziening voor de volgteelt. Stikstof komt na onderwerken en vertering van het gewas beschikbaar voor het volggewas. De diepe doorworteling en de hoge stikstofbinding uit de lucht maakt kruisbloemigen (Brassicaceae) zoals klavers, interessant als groenbemester. Een andere favoriet, als drachtplant voor honingbijen, maar ook voor de landbouwer door zijn vlotte beginontwikkeling en goede onkruidonderdrukking, is phacelia (Phacelia tanacetifolia) . Een groot voordeel is ook dathij geen waardplant voor aaltjes of knolvoet is.

Vanaf eind juli kunnen vroege groenbedekkers met een korte ontwikkelingstijd ingezaaid worden. Honingbijen en wilde bijensoorten die in de nazomer actief zijn, kunnen hier dan volop van profiteren. Vanaf half augustus worden dan de late groenbedekkers ingezaaid, zoals witte of gele mosterd (Sinapis alba) of nootzoetraapzaad (Brassica rapa L. syn. Brassica rapa ssp. oleifera). Honingbijen en hommels die nog laat op het seizoen actief zijn, kunnen hiervan profiteren.

Indien groenbedekkers uitgebloeid zijn en in zaad komen door een vroege inzaai, zal de landbouwer moeten maaien. Dit gebeurt dan uiteraard best wanneer bijen niet actief op zoek zijn naar nectar en stuifmeel. Dat wil zeggen dat er best gemaaid wordt bij temperaturen <10°C of ’s morgens vroeg of ’s avonds op het ogenblik dat bijen niet actief zijn.

Bijenvriendelijke groenbedekkers:

  • Kruisbloemenfamilie (Brassicaeceae): raapzaad (Brassica rapa subsp. oleifera), koolzaad (Brassica napus), gele en witte mosterd (Sinapis alba), bladrammenas (Raphanus sativus subsp. oleiferus)
  • Vlinderbloemenfamilie (Fabaceae): rode klaver (Trifolium pratense L.) en witte klaver (Trifolium repens), gewone rolklaver (Lotus corniculatus), lupine (Lupinus), heggewikke (Vica sepium), luzerne (Medicago sativa)
  • Duizenknoopfamilie (Polygonaceae): Boekweit (Fagopyrum esculentum)
  • Ruwbladigenfamilie (Boraginaceae): phacelia (Phacelia tanacetifolia), komkommerkruid (Borago officinalis)

Vergroening & Groenbedekking