Menu

Fix It

Wat kunnen imkers, landbouwers, natuurliefhebbers, beleidsmakers en burgers concreet doen om het tij te keren?

Zoeken
Onderteken het ByeByeGrass charter

A180 DSC 0021

België bestaat voor bijna 10% uit privé-tuinen en minstens nog eens zoveel is openbaar groen. Een groot deel van deze oppervlakte bestaat echter uit gazon, in de volksmond ‘pelouze’ genoemd. We menen het goed met ons lapje tuin. Liefdevol zijn we bezig met bekalken, bemesten, verticuteren en maaien. Maar is dat wel allemaal nodig? Goed nieuws, eigenlijk niet! Door ongebruikte delen van gazons om te zetten naar bloemenweides, bloemrijke ruigten en hooilanden, verhoog je lokaal zeer sterk de biodiversiteit. Variatie en structuur vormen de basis van ecosystemen, waarbij diversiteit voor de voedselvoorziening zorgt van veel insectensoorten.

Het groenbeheer in veel steden en gemeenten komt nog voort uit verouderde esthetische dogma’s dat een duur en arbeidsintensief onderhoud vergt. De modale burger geeft vaak de voorkeur aan een intensief onderhoud omdat dit volgens hem het meest esthetisch is. Verwildering wordt nog vaak als slordig gezien. Infobordjes zoals ‘Wij werken aan ecologisch groenbeheer’ en heldere informatie dat via verschillende kanalen tot bij de burger komt, verhogen het draagvlak voor een omvormingsbeheer. Stapsgewijs went de sceptische burger aan een nieuwe beheersvorm waarbij het verschijnen van wilde bloemen het vertrouwde beeld van strakke gazons gedeeltelijk kan compenseren.

Bye Bye Grass verklaart de oorlog met de perfecte groene grasmat en stelt een charter voor aan scholen, bedrijven, steden en gemeenten om gazons bijenvriendelijker te maken. Vele bedrijven, scholen en gemeenten ondertekenden reeds het Bye Bye Grass charter en kozen zo voor meer natuur. Initiatiefnemer Louis De Jaeger, gesteund door een resem bekende Vlamingen zoals Bartel Van Riet, Herr Seele en Dirk Draulans, roept op om luier te zijn en minder het gras te maaien. Kort gras vervangen door een rijkere vegetatie is de goedkoopste en simpelste manier om overstromingen, droogte, luchtvervuiling en het verlies aan biodiversiteit aan te pakken. Al het niet-functionele gras wordt dus best vervangen door een duurzamer alternatief.