Menu

Fix It

Wat kunnen imkers, landbouwers, natuurliefhebbers, beleidsmakers en burgers concreet doen om het tij te keren?

Zoeken
Merk je koninginnen en documenteer en archiveer hun herkomst

DSC 0789

Ongemerkte koningin

Een koningin terugvinden in de menigte van het bijenvolk is niet altijd een sinecure. Een geoefend imker heeft hier minder moeite mee. Bij gewone inspecties van het bijenvolk is het niet altijd nodig om de koningin te vinden. De aanwezigheid van eitjes is een teken dat de koningin nog leeft en aan de leg is. Toch zijn er een aantal voordelen aan het merken van de koningin. Als de imker een bijenvolk wil splitsen, moet bijvoorbeeld een deel van de bijen samen met de koningin in een nieuwe kast overgeheveld worden. Bij dergelijke ingrepen is het vinden van de koningin noodzakelijk. In het kader van selectie en teeltwaardebepaling moet de imker ook zeker zijn dat zijn geteste koningin zich nog in het volk bevindt en niet door bijvoorbeeld een onopgemerkte zwerm of een stille moerwisseling vervangen werd door een jonger exemplaar. De kleur van het merkteken geeft bovendien aan wat het geboortejaar van de koningin is. In één oogopslag kan de imker dus zien hoe oud de koningin is. Er bestaat een internationale kleurcode voor het jaar waarin de koningin geboren is:

  • Wit als haar geboortejaar eindigt op 1 of 6
  • Geel als haar geboortejaar eindigt op 2 of 7
  • Rood als haar geboortejaar eindigt op 3 of 8
  • Groen als haar geboortejaar eindigt op 4 of 9
  • Blauw als haar geboortejaar eindigt op 5 of 0

Een merkteken kan met een speciale verfstift op de bovenzijde van het borststuk aangebracht worden. Koninginnentelers gebruiken echter genummerde merkplaatjes die ze dorsaal op het borststuk van de koningin lijmen. De cijfers die op het merkplaatje staan, worden dan gebruikt in het stamboeknummer, dat de imker documenteert en archiveert. Aan dit nummer worden de landscode, het telersnummer van de imker en het geboortejaar van de koningin toegevoegd. Soms zitten ook de specifieke nummers van de moeder- en vaderlijn hierin vervat, zodat de voorgeschiedenis van de moer kan achterhaald worden. Zo worden heuse stambomen opgemaakt om eventuele goede kenmerken in verschillende lijnen terug te vinden. In het kader van selectiewerk bij bijen blijken dergelijke merktekens en koninginnennummers van groot belang.

20190624 HBV 20190624 2014

Koningin met rugnummer