Menu

Fix It

Wat kunnen imkers, landbouwers, natuurliefhebbers, beleidsmakers en burgers concreet doen om het tij te keren?

Zoeken




Maak nuttig gebruik van braakterreinen

A048 DSC 0273

Bij de opkomst van het drieslagstelsel in de 9de eeuw werd geen graan ingezaaid in het laatste jaar van een driejarige cyclus. Hierbij werd de toplaag ‘gebroken’ om de vruchtbaarheid van de bodem te verhogen. Toch werd de grond wel gebruikt, vooral om kleinvee op te weiden of tuinbouwgewassen te telen, voornamelijk voor eigen gebruik. Het cyclisch braak laten liggen van grond is in de westerse landbouw niet meer gebruikelijk, sinds het drieslagstelsel tijdens de agrarische revolutie werd verdrongen. In plaats van de grond meerdere seizoenen kaal te laten, wordt er nu eerder een gewas geteeld dat niet noodzakelijk veel geld opbrengt, maar wel de bodem verbetert: groenbemesting.

Braakliggend land kan door land- en tuinbouwers in Vlaanderen als ecologisch aandachtsgebied (EAG) aangegeven worden. Zij mogen dan op het perceel geen landbouwgewas inzaaien tijdens de periode van 1 maart tot 31 augustus. Bemesting en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen zijn er niet toegelaten. Fauna- en bloemenmengsels lenen zich perfect om op dergelijke terreinen in te zaaien. Een goede voorbereiding van de bodem is hierbij van cruciaal belang. Zorg er steeds voor dat de grond fijn verkruimeld is klaargelegd en het oppervlak mooi vlak is. Werk met een vals zaaibed om opkomend onkruid te beheersen. Maak hiervoor de grond zaaiklaar en laat aanwezige onkruidzaden gedurende 2 à 3 weken in het zaaibed kiemen. Vernietig na deze periode de gekiemde onkruiden door één of meerdere oppervlakkige bewerkingen met een (wied)eg. Bewerk niet te diep (1 tot max. 4 cm). Anders breng je verse onkruidzaden naar boven. Zaai daarna het bloemenmengsel in op maximum 2 cm diepte.

Vergroeing– ecologish aandachtsgebied - braakliggende land