Menu

Fix It

Wat kunnen imkers, landbouwers, natuurliefhebbers, beleidsmakers en burgers concreet doen om het tij te keren?

Zoeken
Maak daktuinen bijenvriendelijk

A025 DSC 0061

Groendaken winnen sterk aan populariteit, zeker bij huisbezitters die oog hebben voor de natuur. Daarnaast hechten ook steeds meer bedrijven en gemeenten belang aan een ecologische bedrijfsvoering. Groendaken hebben allerlei voordelen die vooral in steden steeds belangrijker worden. De integratie van groendaken brengt meer natuur in de stad en zovormt er zich een netwerk van grote en kleine oppervlaktes die voor meer biodiversiteit en leven zorgen. Zo vormen ze namelijk een buffer tegen luchtvervuiling, doordat ze fijne stofdeeltjes opnemen. Daarnaast zorgen ze op warme dagen voor verkoeling, omdat ze zowel warmte- als geluidsisolerend werken. Bepaalde vetplanten houden zeer goed vocht vast, waardoor bij felle regenbuien er minder water op korte tijd naar de riolering loopt. Op die manier kunnen groendaken dus wateroverlast in steden helpen voorkomen. Bovendien beschermt de begroeiing het dak en zorgt voor een langere levensduur ervan.

Types groendaken

Als je op het groendak wil kunnen lopen en er een tuin wil zoals je op de begane grond hebt, is de belasting voor het dak echter wel zeer groot (al gauw 500 kg/m²). Ze worden daarom intensieve groendaken of daktuinen genoemd. Je dient er een vergunning voor aan te vragen. Ga hierbij zeker na bij je stad of gemeente of je een subsidie kunt bekomen. Je kunt echter ook je dak laten begroeien met mossen, vetplanten (zoals sedum) en kruiden die veel minder onderhoud vragen. Dit zijn extensieve groendaken. De belasting voor het dak is stukken lager (40-150 kg/m²), maar het is niet of nauwelijks beloopbaar. Een typisch voorbeeld zijn de sedumdaken die je zelfs op bushokjes in de steden ziet verschijnen.

Plantensoorten

De plantensoorten die op groendaken worden aangeplant moeten aangepast zijn aan de extremere omstandigheden. Zo moeten ze bijvoorbeeld bestand zijn tegen droogte, UV-straling, wind, temperatuursextremen…. Verder is het ook nodig dat de begroeiing een ondiep wortelsysteem en een lange levensduur heeft, weinig biomassa produceert en zich zelfstandig kan reproduceren. Naast klassieke vetplanten als wit vetkruid (Sedum album), muurpeper (Sedum acre) en tripmadam (Sedum rupestre) is het ook mogelijk om een diverser groendak te creëren door meerjarige kruidachtigen zoals bv. Anjers (Dianthus spp.), slangenkruid (Echium vulgare) en diverse tijmsoorten (Thymus spp.) aan te planten. Deze trekken dan weer diverse soorten bijen en vlinders aan. De combinatie van diverse inheemse plantensoorten en nestgelegenheden in de vorm van een kleine zandhoop of een bijenhotelletje, vormen jouw groendak al snel om tot een paradijs voor bijen.