Menu

Fix It

Wat kunnen imkers, landbouwers, natuurliefhebbers, beleidsmakers en burgers concreet doen om het tij te keren?

Zoeken
Laat bomen langs Vlaamse Gewest wegen ongemoeid

De discussie over het gevaar van bomen langs Vlaamse Gewest wegen voor de verkeersveiligheid gaat al lang mee. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts kreeg in 2017 bakken kritiek over zich heen wanneer hij een veiligheidszone langs de wegen wilde inlassen. Dikke bomen langs de weg resulteren namelijk volgens het Agentschap Wegen en Verkeer in veel zwaardere verkeersongevallen. Daarom moeten dicht tegen de weg dunnere aanplantingen gezet worden en vanaf 3 meter pas dikkere bomen. Het bleek niet de bedoeling te zijn om bestaande bomen te kappen langs de weg. Voor nieuwe aanplantingen moeten het echter traag groeiende bomen zijn als we meer vergevingsgezinde wegen willen.

De kritiek hierop was echter fel: bomen kort houden om ongevallen te vermijden, is even zinvol als asfalt openbreken om automobilisten trager te doen rijden. Volgens verschillende studies blijkt het namelijk juist belangrijk om bomen langs de Vlaamse Gewest wegen te behouden. Zo zouden drie op de vier bestuurders trager rijden op wegen die met bomen zijn afgeboord. Het is dan ook een illusie dat wegen veiliger zouden worden met het verdwijnen van grote bomen erlangs. Bomen langs de weg hebben veel meer troeven dan dat ze een gevaar voor de verkeersveiligheid zouden betekenen. Denk maar aan hun ecologische en natuurwaarde doordat ze bijvoorbeeld voedsel-, nest- en schuilgelegenheden bieden voor vogels, insecten… Bovendien helpen ze tegen geluids- en wateroverlast en verbeteren ze de luchtkwaliteit. Ze slaan ook CO2 op waardoor ze een belangrijke rol spelen in de zo noodzakelijk klimaatadaptatie. Afhankelijk van de plek kan een boom elk jaar 3.000 tot 10.000 autokilometers compenseren wat betreft de stikstof- en CO2-uitstoot. Hoe groter de boom, hoe groter de ecologische effecten. Zo heeft een boom met een diameter van 75 cm (op 1 m van de grond) tot 70 keer meer positieve effecten dan eenzelfde boom met een diameter van 7,5 cm. Laat bomen langs wegen dus ongemoeid en pak liever het onverantwoord rijgedrag aan om de verkeersveiligheid te verhogen.