Menu

Fix It

Wat kunnen imkers, landbouwers, natuurliefhebbers, beleidsmakers en burgers concreet doen om het tij te keren?

Zoeken
Knot wilgen beurtelings

A018 HBV 20220328 6262

Wilgen zijn als groene sieraden van onze streek. Ze geven ons vlakke land het typische uitzicht en vormen daarnaast een thuishaven voor tal van vogels, insecten en planten. Het is bovendien een ideale hoogwaardige stuifmeelbron voor bijen vroeg in de lente. Er bestaan veel wilgensoorten die het zeer goed doen in ons klimaat. Verschillende soorten rond de bijenstand voorzien de bijen voor een langere periode van stuifmeel, aangezien de ene soort al vroeger bloeit dan de andere.

Knotbomen moeten uiterlijk elke vijf tot zes jaar volledig van hun takken worden ontdaan. Het beste moment is om de 3 jaar, dan zijn de takken ongeveer 5 meter lang en hierdoor nog makkelijk verwerkbaar. Gebeurt dit knotten niet, dan is de kans groot dat ze openscheuren of verzakken en ziek worden. Toch is het knotten van alle wilgen in eenzelfde gebied nefast voor bijen. Heel wat wilde bijenpopulaties hebben zich net daar gevestigd doordat er veel stuifmeel te vinden is. In het jaar van de kaalslag hebben de ontwakende diertjes een enorm voedseltekort, met alle gevolgen van dien. Het duurt jaren voor deze populaties hersteld zijn. Bovendien bieden wilgen met de steeds warmere zomers voor de nodige afkoeling voor het vee op weilanden. Gefaseerd knotten is dus veel beter. Dit kan door bijvoorbeeld 2 rijen van wilgenbomen met een jaar tijd ertussen te knotten of door in de rij telkens een boom over te slaan. Laat niet in eenzelfde bomen een deel takken staan om die dan het jaar nadien te snoeien. Hierdoor gaan deze takken zich als stammen op de onderstam gedragen en worden ze veel te groot. Dit resulteert in erg grote snoeiwonden als de grote takken nadien toch moeten verwijderd worden.