Menu

Fix It

Wat kunnen imkers, landbouwers, natuurliefhebbers, beleidsmakers en burgers concreet doen om het tij te keren?

Zoeken
Kies voor bijenvriendelijke cultuurgewassen

A045 DSC 0337

Aangezien 33% van alle landbouwgewassen voor menselijke productie worden bestoven door honingbijen en wilde bijen, heeft de landbouwer er alle baat bij om voor deze soorten aandacht te hebben. Een grote groep gewassen is zeer bloemrijk en vormt daardoor een belangrijke nectar- en stuifmeelbron. De bekendste bijenvriendelijke teelt is koolzaad. Tal van landbouwgewassen kunnen zowel mens als bij bevoorraden. Denk maar aan peulgroenten zoals erwten en bonen, vruchtgroenten zoals pompoen en paprika, of fruit zoals kers en aardbei. Oliehoudende zaden zoals mosterd, vlas en karwij, maar ook tal van voedergewassen zoals klaver en luzerne zijn uitermate bijenvriendelijk.

Verbeterde bodemvruchtbaarheid en productie-optimalisering hebben er echter toe geleid dat veel van deze bijenvriendelijke gewassen nauwelijks nog op onze Vlaamse akkers terug te vinden zijn. Denk maar aan gerst, haver, klaver, lupinen en dergelijke. Ondersteunende maatregelen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, Europese steunmaatregelen en een goede prijszetting door een evenwicht tussen vraag en aanbod zijn bepalend voor het al dan niet kiezen voor het telen van deze gewassen door de landbouwer.

A045 DSC 0116 bloeiendvlas bijenvriendelijke teelten

Om voor bijen enige waarde te kunnen hebben, moeten bijenvriendelijke gewassen uiteraard tot bloei gebracht worden. Vanuit landbouwkundige overwegingen wordt bloei van sommige gewassen echter juist voorkomen. Een voorbeeld hiervan is luzerne dat wordt geteeld als ruwvoer voor runderen en paarden. Dit gewas wordt echter vaak vóór het bloeien gemaaid, aangezien het in deze vegetatieve fase de hoogste voederwaarde heeft.

cgtb - Lijst bij aantrekkelijke gewassen