Menu

Fix It

Wat kunnen imkers, landbouwers, natuurliefhebbers, beleidsmakers en burgers concreet doen om het tij te keren?

Zoeken
Integreer volkstuintjes in de stad

A029 W45w EY Ow

In de stad zijn mensen aangewezen op parken en publieke tuinen om in het groen te kunnen vertoeven. Voor stadsmensen met groene vingers die zelf graag de handen uit de mouwen steken, zijn er volkstuinen die de laatste decennia zeer populair geworden zijn. In allerlei gesubsidieerde projecten zoals ‘Samentuinen’ verbetert het samen tuinieren de kwaliteit van leven en bevordert het de contacten tussen een ruime en diverse groep van burgers. Jongeren en mensen met een maatschappelijke kwetsbaarheid duiken de tuin in om op een ecologische manier groenten en fruit te kweken.

Dergelijke moestuinen zijn niet alleen voor mensen een lokale voedselvoorziening, maar vormen ook voor de bijen en andere insecten een belangrijk drachtgebied. In de plantenkeuze kan je bijvoorbeeld rekening houden met nectarplanten die op verschillende tijdstippen in bloei komen. Zo creëer je een voedingsbron waar bijen het ganse seizoen kunnen van smullen. Allerlei groenten (pompoen, venkel, prei) en kruiden (marjolein, bieslook, munt) hebben bloemen die druk bezocht worden door bijen. Laat daarom bij het oogsten enkele planten staan, zodat je groenten zoals prei of uien de kans geeft in bloei te komen. Een grote variatie aan planten en begroeiing creëert bovendien veel nestgelegenheden voor wilde bijen en hommels. Op een ecologische manier kan natuurvriendelijk getuinierd worden. Meer en meer is er een bewustwording dat plaagsoorten niet altijd chemisch moeten bestreden worden. Er is dan ook veel aandacht voor de natuur waarbij insecten als kevers, zweefvliegen, bijen en spinnen trouwe bondgenoten zijn van volkstuinders.