Menu

Fix It

Wat kunnen imkers, landbouwers, natuurliefhebbers, beleidsmakers en burgers concreet doen om het tij te keren?

Zoeken
Hergebruik materialen voor stapelmuurtjes met losse voegen

A003 stapelmuurtjes

Vogels, vlinders en nuttige insecten hebben nood aan een gevarieerde omgeving. Hiermee bedoelen we enerzijds variatie in plantensoorten, anderzijds variatie in structuur en in groenvormen, bijvoorbeeld een stukje hoog gras afgewisseld met kort gemaaid gras, een haag, een bloemenborder, struiken, een boom, of hogere beplanting naast lagere beplanting. Dit creëert gelaagdheid in de tuin waardoor je per m² meer planten kan zetten die de biodiversiteit in je tuin verhogen.

Een leuke en creatieve manier om deze gelaagdheid in de tuin te creëren, is de integratie van stapelmuurtjes. Ze zijn goedkoop en milieuvriendelijk want je kan ze opbouwen met herbruikbare materialen, zoals stoeptegels, dakpannen, bakstenen en puin. Je kan er dus heel creatief mee omgaan en het resultaat kan zowel strak als speels zijn. Je kunt er verhoogde borders mee maken, lage afscheidingen, een zitkuil of zelfs bankjes.

Muurtjes zijn vaak droge plekken. Je houdt hier dus best rekening mee bij het aanbrengen van planten. Deze planten dienen dus tegen bestand zijn tegen meer extreme omstandigheden. Enkele voorbeelden:

  • vetkruid (bijvoorbeeld tripmadam (Sedum reflexum) of S. spurium)
  • muurleeuwenbek (Cymbalaria muralis)
  • klokjesbloem (Campanula portenschlagiana)
  • rode spoorbloem (Centranthus ruber)
  • gewone huislook (Sempervivum tectorum)
  • cipreswolfsmelk (Euphorbia cyparissias)
  • tijm (Thymus vulgaris)
  • halsbloem (Trachelium caeruleum)