Menu

Fix It

Wat kunnen imkers, landbouwers, natuurliefhebbers, beleidsmakers en burgers concreet doen om het tij te keren?

Zoeken
Gebruik sproeisystemen die stofdrift beperken

B061 Vereniging Vlaamse Provincies Landbouw

® Vereniging Vlaamse Provincies

Door drift kunnen ook mens en dier met gewasbeschermingsmiddelen in contact komen. Driftproblemen zijn het meest zichtbaar bij herbiciden, omdat ze waarneembare schade kunnen berokkenen aan planten van nabijgelegen percelen. Tegenwoordig zijn spuitmachines in staat om de ingestelde dosissen gewasbeschermingsmiddelen precies en doelgericht toe te passen, waardoor schadelijke effecten voor natuur en milieu beperkt worden.

De mate van drift is onder meer afhankelijk van de spuithoogte, de spuitdruk en het type spuitdop. Een neerwaarts gerichte luchtstroom over de volledige breedte van de spuitboom reduceert drift en zorgt voor een betere indringing in het gewas. Enkel in de rijen spuiten en niet ertussen reduceert sterk de hoeveelheid spuitmiddel. Het onkruid tussen de rijen kan eventueel mechanisch verwijderd worden door op de spuitinstallatie een schoffelmachine te bouwen. Zo kan je in één bewerking tegelijk besproeien en schoffelen. Als je tussen de rijen het onkruid behandelt met niet-selectieve herbiciden, scherm je de rijen best af met beschermkappen of bladlichters.

De driftgevoeligheid verhoogt als de gespoten druppels kleiner worden en er dus een soort nevel ontstaat. Driftreducerende spleetdoppen onder de spuitboom zorgen voor een drukval waardoor de spuitoplossing uiteindelijk aan een lagere druk verneveld wordt. Hierdoor vermindert het aandeel van kleine en driftgevoelige druppels. Door ook de spuitboom niet te hoog in te stellen en de rijsnelheid te beperken, kan je drift van gewasbeschermingsmiddelen verder reduceren. Respecteer bovendien de spuitafstand t.o.v. aanpalende percelen en waterlopen. Met een onbeteelde zone van vijf meter langs waterlopen, vermijdt je dat middelen afspoelen.

Wanneer spuiten

De landbouwer kan verschillende maatregelen nemen om drift te vermijden. Bij voorkeur spuit hij als het niet te warm en windstil is. Het is onverantwoord om te spuiten bij meer dan 3 beaufort. Als ’s avonds wordt gespoten, is het kouder waardoor het product minder verdampt. Als er regen wordt voorspeld, stel je het spuiten best even uit.