Menu

Fix It

Wat kunnen imkers, landbouwers, natuurliefhebbers, beleidsmakers en burgers concreet doen om het tij te keren?

Zoeken
Documenteer en archiveer de prestaties van je bijenvolken

Collage

Imkers die meerdere bijenvolken houden, merken al snel grote onderlinge variaties op: het ene volk haalt bijvoorbeeld veel meer stuifmeel binnen, terwijl het andere precies beter om kan met de varroamijt. Soms onbewust zal de imker bepaalde volken verkiezen en hiervan verder kweken. Meer ervaren imkers zullen hun volken op specifieke eigenschappen testen en koninginnen kweken uit de volken die het best scoorden op de testen. Imkers kunnen hiervoor beroep doen op gestandaardiseerde testen die beschreven staan in de brochure van Honeybee Valley over testprotocols.

Deze testprotocols behandelen drie groepen van kenmerken: veerkracht, gedrag en productiviteit. Testen die iedere imker op eigen stand kan uitvoeren zijn voor veerkracht de overwinteringsindex, de varroaindex en het hygiënisch gedrag. Voor het luik gedrag kan eenieder ook steeds een inschatting maken van de zachtaardigheid, de raamvastheid en de zwermdrift die in het volk aanwezig zijn. Ook qua productiviteit zijn de criteria eerder laagdrempelig voor het honingopbrengst en de tellingen voor de voorjaarsontwikkeling. Voor sommige testen is binoculair nodig. Wie wil selecteren op varroareproductie (Suppressed Mite Reproduction) of bijvoorbeeld grooming, voert te tellingen best onder een vergroting uit. Ook om de virusstatus te bepalen, moeten de virusanalyses in een moleculair laboratorium gebeuren. Voor dergelijke gespecialiseerde moet de imker beroep doen op gespecialiseerde instellingen.

Door het nauwgezet volgen van testprotocols, worden de kwaliteiten van een koningin in kaart gebracht. Door alle gegevens per koningin samen te nemen, kan een globale teeltrang berekend worden. Zo’n ranking maakt per eigenschap en globaal een objectieve vergelijking van geteste moeren onderling mogelijk. De teeltrang geeft dus aan hoe goed de koningin relatief scoort en of verder telen van deze lijn zinvol is. Let hierbij wel dat de globale teeltrang louter een referentiekader biedt. De waarden mogen niet als absoluut worden gezien.

Het Breed It programma op de website van Honeybee Valley geeft imkers de mogelijkheid om alle gegevens van hun bijenvolken en de testresultaten van de koninginnen in te geven. Voor imkers aangesloten bij het Comité Selectiewerk Vlaanderen worden de teeltrangen door Honeybee Valley berekend.

De testing zorgt voor een beter inzicht in de verschillende kenmerken van een koningin. Het levert dus ook de tools aan om van specifieke lijnen verder te kweken en hiermee gerichte en onderbouwde inkruisingen uit te voeren.