Menu

Fix It

Wat kunnen imkers, landbouwers, natuurliefhebbers, beleidsmakers en burgers concreet doen om het tij te keren?

Zoeken
Brand ongewenst groen weg

B059 Gert Arijs 20220425 104712 6348

Toen de overheid opriep om onkruidverdelgers aan de kant te laten staan, ging eeniederop zoek naar alternatieven om de stoep of de oprit gemakkelijk onkruidvrij te houden. Vrij massaal kwamen ze bij de onkruidbrander terecht, een draagbaar toestelletje op elektriciteit of gaspatronen, waarmee ‘ongewenst groen’ simpelweg wordt weggebrand. Door de brander enkele seconden op het onkruid te richten, worden de celmembranen beschadigd, waardoor de plant uitdroogt en uiteindelijk afsterft.

De meest gebruikte toestellen zijn handbranders waarbij een vlam rechtstreeks het onkruid verschroeit. Het bladoppervlak van het onkruid kan ook worden verschroeid met toestellen op basis van convectie (hete vlam of hete lucht) of straling (infraroodbrander) bij temperaturen vanaf 58°C. Bij hete lucht komen de behandelde oppervlaktes niet rechtstreeks in contact met een vlam.

Onkruid branden is echter niet zonder gevaar. Het verbranden van levende planten is een onvolledige verbranding waarbij schadelijke chemische stoffen vrijkomen, zoals roet, fijn stof, maar ook koolstofmonoxide en kankerverwekkende stoffen. Het gevaar voor de mens hangt uiteraard af van de dosis die wordt opgenomen. Elke dag onkruid verbranden is schadelijker voor een mens dan vier keer per jaar. Net zoals elke dag een pakje sigaretten roken schadelijker is dan vier pakjes per jaar. Wat niet mag onderschat worden is het brandrisico bij branden met een open vlam. Zo krijgt De brandweer meermaals met woningbranden te maken die ontstaan door onkruidbranders. Ga daarom veilig te werk en zorg dat je op een veilige afstand blijft van bebouwing. Pas op bij muren. Kom met de vlam in ieder geval niet in de buurt van ventilatiegaten, daar kan het vuur het isolatiemateriaal tussen de muren in brand steken.