Menu

Fix It

Wat kunnen imkers, landbouwers, natuurliefhebbers, beleidsmakers en burgers concreet doen om het tij te keren?

Zoeken
Bestendig de huidige natuurgebieden

De ecologische voetafdruk van de mens op natuurgebieden is de laatste 2 decennia sterk toegenomen. Zeker 100 natuurgebieden op de Werelderfgoedlijst worden bedreigd door menselijke activiteiten, zoals de aanleg van huizen, wegen, ontbossing enzovoort. Met Natura 2000 wil Europa de achteruitgang van de natuur een halt toeroepen. Het netwerk wil over heel Europa de nodige ruimte bieden aan verschillende soorten planten en dieren, en de gebieden waarin ze leven.

Vlaanderen telt officieel 62 Natura 2000-gebieden (of Speciale Beschermingszones, SBZ) wat 12% uitmaakt van het Vlaamse grondgebied. Naast hele grote en bekende natuurgebieden zoals de Kalmthoutse Heide of het Zwin behoren ook kleinere of minder bekende zones tot het Europese natuurnetwerk in Vlaanderen. Het Dommeldal in Limburg en het West-Vlaamse Heuvelland zijn daar voorbeelden van. Het grootste gebied meet 13.125 hectare, het kleinste amper 86 hectare.

Het is in Vlaanderen haast onmogelijk geworden om nog nieuwe natuurgebieden bij te creëren. Daarom is het zo belangrijk om de open ruimte in de toekomst veilig te stellen. Het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) tekende het geheel van de mooiste plekjes natuur in Vlaanderen uit waar de natuur extra beschermd wordt en gebruikers en eigenaars bijkomende middelen en mogelijkheden krijgen om mee te bouwen aan een natuur- en mensvriendelijke omgeving. Om het biodiversiteitsverlies tegen te gaan en de overlevingskans van de natuur te vergroten, moeten natuurgebieden immers vergroten, verbeteren en/of verbinden. Hoe groter de oppervlakte van een natuurgebied, hoe meer soorten planten en dieren. Hoe groter de afstand tussen natuurgebieden, hoe kleiner de kans dat planten- en diersoorten uit het ene gebied met hun soortgenoten van het andere gebied in contact komen. Dit beperkt de genenflow tussen de natuurgebieden en zorgt voor verenging van de genetische diversiteit waardoor een soort minder veerkracht heeft en dus meer kans op uitsterven.

Interessante linken:

Natuur wijzigen

Natura 2000