Menu

Platform voor samenwerking

Honeybee Valley wil het probleem van de bijensterfte aanpakken door samenwerking met diverse partners

Newsflash: Top teeltmateriaal ter beschikking bij selectiewerkgroep Vlaanderen

HBV Foto 015 Koninginneteelt

De selectiewerkgroep van Honeybee Valley heeft opnieuw topmoeren ter beschikking. Dit zijn koninginnen die uitgebreid getest werden naar veerkracht, een hoge teeltrang verkregen en bovendien virusvrij zijn. Telers die dergelijke koninginnen bezitten, zijn met een ster aangeduid in het overzicht die je hieronder kan downloaden. Je kan deze imkers dus contacteren om nateelt te bekomen.

Daarenboven werden vorig jaar voor het eerst alle deelnemende koninginnen getest op merkers voor het kenmerk 'suppressed mite reproduction'. Het aanwezig zijn van deze merkers is geassocieerd met veerkracht tegen de varroamijtziekte. De komende jaren trachten we door gerichte inkruisingen de aanwezigheid van deze merkers in onze Vlaamse bijenstapel te verhogen. Dit is een project dat deel uitmaakt van het Strategisch Plan Bijenteelt.

Het overzicht met de deelnemende selectietelers is steeds op onze website beschikbaar onder Breed It bij Comité Selectiewerk Vlaanderen. Het artikel werd ook gepubliceerd in het Maandblad van de Koninklijke Vlaamse Imkersbond van mei. Echter zijn er bij het overzetten van het artikel naar de lay-out van het Maandblad helaas verschillende fouten geslopen. De correcte versie sturen we daarom nog eens via deze Newsflash.

Meer lezen...

Lieteberg wafelt terug jouw bijenwas

Waswafelen Lieteberg

De voorbije jaren heeft de Lieteberg in Zutendaal meer dan 13 ton was gewafeld. Na een grondige onderhoudsbeurt is het toestel er terug helemaal klaar voor om de mooiste waswafels te produceren. Het grote voordeel van hier je was in te leveren, is dat je gegarandeerd je eigen was in de vorm van wafels terugkrijgt. Er is dus geen mix-up met was van andere imkers. Tot en met 10 februari kan je minimaal 5 kg was inleveren. LIB-leden betalen slechts € 5/kg, voor niet-leden is het € 7/kg. Hier vind je meer info.

Honinganalyses binnen Strategisch Plan Bijenteelt

HBV 20190603 0357 72dpi

Reeds vele jaren worden bij Honeybee Valley honingstalen verzameld die bij ILVO worden onderzocht. Deze honinganalyses zijn gratis voor de imker en hij kan er een attest en labels met "gewaarborgde kwaliteit" mee verkrijgen. Dit kaderde binnen het Vlaams Bijenteeltprogramma (VBP) waarvan de campagne 2020-2022 op het einde van vorig jaar werd afgesloten. Vanaf 1 januari 2023 is het VBP ingepast in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLP) en wordt het Strategisch Plan Bijenteelt (SPB) genoemd.

Het is de bedoeling dat ook in 2023 honinganalyses binnen dit SPB mogelijk zouden zijn. Tot 2022 gebeurde de communicatie met imkers inzake honinganalyses via Honeybee Valley. Vanaf dit jaar zal het ILVO niet alleen instaan voor de analyses, maar ook voor de inzameling van de honingstalen, de rapportering en communicatie. Meer details kan je lezen op de ILVO website.

De 2-raamsarrestkooi uitgetest door imkers

Arrestraam met logo

Mijten kan je met producten te lijf gaan om ze af te doden, maar je kan ze ook vangen op dé plek waar ze immobiel zijn, nl. in het bijenbroed. Door mijten te verzamelen in vangramen, kan je 90-95% van de aanwezige mijten uit het bijenvolk wegnemen en hoef je de bijen niet in contact te brengen met chemische producten. De koningin opsluiten om het volk broedloos te maken, kan op verschillende manieren, gaande van mozzato kooitjes, scalvini kooitjes tot chmary kooien. Maar hierbij moeten opzittende mijten nog met een chemische behandeling vernietigd worden. Door een arrestraamkooi voor 2 ramen te hanteren, verwijder je zowel de opzittende mijten als de mijten die uit het broed komen, zonder ook maar een druppel chemische producten toe te dienen.

Deze biotechnische methode wordt dit jaar door een 40-tal imkers binnen 5 Vlaamse imkerverenigingen uitgetest binnen het ‘Onder arrest’ project onder de begeleiding van Thomas Van Pelt en Honeybee Valley. Hun bevindingen worden met elkaar gedeeld waardoor ieder van elkaars ervaringen zal kunnen leren. De 2-raamskooi is in verschillende kastmaten beschikbaar en werd recent ook geperfectioneerd op simplex maat. Dit betekent dat de meeste imkers in Vlaanderen met de techniek aan de slag zouden moeten kunnen.

Fotodonatie

Doneren

Zoeken

Doorzoek onze website

Archieven

Newsflash archief

Nieuws archief