Menu

Breed It

Comité Selectiewerk Vlaanderen

Binnen het Vlaams Bijenteeltprogramma werd een Comité Selectiewerk Vlaanderen (CSV) opgericht dat het ganse proces van het inkruisen van specifieke lijnen, tot het testen van volken en het natelen en opvolgen van koninginnen tracht te stroomlijnen. Deelnemers van het CSV krijgen toegang tot het Breed It programma waar ze alle gegevens van de bijenvolken en de testresultaten van de koninginnen kunnen ingeven. Honeybee Valley voert verschillende laboratorische analyses uit zoals virusscreening en reproductie van varroamijten, verwerkt de ingevulde data en rangschikt de koninginnen volgens prestaties. De ingevoerde gegevens worden tevens geplaatst in het totaal van het selectiewerk in Vlaanderen.

Met oog voor de verschillende strategieën van allerlei selectiegroepen wil dit comité de krachten bundelen en samen voor een meer veerkrachtig bijenbestand in Vlaanderen gaan. Als je geïnteresseerd bent om aan selectie te doen op je eigen bijenstand en je kennis wil delen met andere selectiegroepen om zo betere resultaten te boeken, is deelname aan het CSV misschien iets voor jou. Maak je hiervoor kenbaar via info@honeybeevalley.eu.

De deelnemende imkers aan het selectiewerk testen koninginnen op verschillende kenmerken. Het zwaartepunt van deze testen ligt hierbij op de veerkracht. Dit omvat het testen op de virusstatus, de overwinteringssterkte, de varroa-index, het hygiënisch gedrag en de varroa-reproductie (SMR). Daarnaast kan ook het gedrag (zachtaardigheid - raamvastheid - zwermtraagheid) en de productiviteit (honingopbrengst – voorjaarsontwikkeling) worden getest. Alle resultaten samen geven per koningin een globale teeltrang. Een overzicht van welke testen op welk tijdstip uitgevoerd moeten worden, vind je in onderstaande tabel.

Het jaaroverzicht van de uit te voeren testen en de resultaten van het selectiewerk van de afgelopen seizoenen kan je hier raadplegen.

Een overzicht van de deelnemers aan het CSV kan je hieronder downloaden. Ze zijn per provincie weergegeven. Als je geïnteresseerd zou zijn om nateelt van de geteste en geselecteerde moeren aan te kopen, kan je nagaan welke van onderstaande selectiewerkers in jouw buurt actief is als teler.