Menu

Platform voor samenwerking

Honeybee Valley wil het probleem van de bijensterfte aanpakken door samenwerking met diverse partners

Newsflash: Internationaal congres EurBee8 officieel geopend in Gent

Hbv 20180917 8973

EurBee is het internationale apidologie congres waarbij onderzoekers over de ganse wereld samenkomen om hun laatste resultaten in bijen-onderzoek voor te stellen. Meer dan 400 onderzoekers nemen deel aan dit congres waarbij in 3 dagen tijd maar liefst 166 lezingen plaatsvinden.

De officiële opening van EurBee8 nam plaats in het hart van Gent, de Academische Aula van Universiteit Gent. Hierbij nam Prof. Dirk de Graaf als eerste het woord om de deelnemers van het congres welkom te heten. Op zijn beurt verwelkomde de Decaan van de Faculteit Wetenschappen alle onderzoekers in Gent. We waren vereerd dat de Minister van Leefmilieu, Milieu en Cultuur Joke Schauvliege en de Deputé van Oost-Vlaanderen Alexander Vercamer de onderzoekers een hart onder de riem kwamen steken. Het is duidelijk dat er op vele fronten dient samengewerkt te worden om het overleven van onze Vlaamse honingbijen en wilde bijen te garanderen. Tijdens de voorstellingen op EurBee8 zullen onderzoekers door het presenteren van hun laatste onderzoeksresultaten hier alvast hun steentje trachten aan bij te dragen.

DAG-Tagung Duitse bijeninstituten

Dr Christoph Otten Gastheer 72Dpi

Van 20-22 maart jl. verzamelden de Duitse bijenonderzoekers voor hun jaarlijkse DAG-Tagung in Koblenz, Duitsland. Ieder jaar is het een ander bijeninstituut dat uitnodigt; dit jaar was het Mayen, maar om organisatorische redenen werd uitgeweken naar de vesting Ehrenbreitstein te Koblenz, die van op een steile rots uitkijkt op de samenvloeiing van Moezel en Rijn. Gastheer was dr. Christoph Otten (zie foto). Vanuit Vlaanderen was een kleine delegatie present. Ook dit jaar was het programma weer goed gevuld met wel 35 lezingen van gekende en minder gekende onderzoekers. We beperken ons tot enkele hoogtepunten.

Meer lezen...

Herinnering deelname enquête Bee Best Check

Bbc Schema

In kader van het project Bee Best Check aan de Universiteit Luik in samenwerking met Honeybee Valley, is één van de doelstellingen inzicht te verkrijgen in de perceptie bij imkers van de risico ‘s die varroa, de klimaatverandering en de bestrijdinsmiddelen voor hun kolonies inhouden en in de redenen die imkers ertoe aanzetten bepaalde bijenteeltmethoden over te nemen (of juist niet over te nemen).

Daarom zouden we de imkers die deze enquête nog niet hebben ingevuld, vriendelijk willen vragen de online vragenlijst in te vullen. Deze enquête is volledig anoniem en duurt ongeveer 15 minuten.

Bedankt alvast voor uw bijdrage aan dit onderzoek naar de gezondheid van onze bijen.

(foto: Criteria die tussenkomen in het inschatten van goede bijenteeltpraktijken, uit Steinhauer et al., 2014)

Tine Descamps is succesvol gedoctoreerd

Ph Dtine Met Promotoren Nfitem

Vier jaar onderzoek over de virulentie van Amerikaans vuilbroed (AFB) werd voorbije week afgerond met het behalen van het doctoraat door Tine Descamps. Haar werk draagt de titel "The intimate host-pathogen relation of Paenibacillus larvae and the honey bee Apis mellifera". Promotoren waren prof. Dirk de Graaf en prof. em. Paul De Vos.

Ze heeft enerzijds een tool ontwikkeld om het specifieke ERIC type van een AFB stam te achterhalen. Door deze genotypering met behulp van MLVA kan van een uitbraak bepaald worden tot welk AFB type de stam behoort. Anderzijds heeft Tine getracht het virulente gedrag van P. larvae te ontrafelen. Ze heeft hierbij verschillende gemuteerde plaatsen in het DNA geïdentificeerd door random mutagenese toe te passen.

Veel succes Tine met je verdere carrière!

Fotodonatie

Doneren

Zoeken

Doorzoek onze website

Kalender

Naderende evenementen

Archieven

Newsflash archief

Nieuws archief