Menu

Platform voor samenwerking

Honeybee Valley wil het probleem van de bijensterfte aanpakken door samenwerking met diverse partners

Newsflash: Is bijensterfte in winter 2022-2023 effectief zo hoog?

Coloss Logo 200Px

Verschillende alarmerende berichten van imkers die veel bijenvolken verloren zijn na de winterperiode, worden de laatste weken de wereld in gestuurd. Hebben we algemeen te maken met een hogere wintersterfte dan voorgaande jaren? Of gaat het eerder over geïsoleerde situaties? Om hier een beter zicht op te krijgen, vragen we jou als imker deel te nemen aan de internationale COLOSS bevraging. Hoe meer imkers aan deze bevraging deelnemen, hoe beter het sterftecijfer de realiteit zal benaderen.

De vragenlijst omvat 38 vragen en neemt ongeveer 15 minuten tijd in beslag. Het is echter belangrijk deze tot op het einde zo goed mogelijk in te vullen. Als extra motivatie zullen we net als vorige jaren na het afsluiten van de enquête aan alle deelnemers die hun emailadres opgeven een adviesrapport op maat opsturen. Hierin zal aangegeven worden of de gehanteerde methode goed is of dat er mogelijks nog ruimte is om bij te sturen. Tips vanuit Honeybee Valley met betrekking tot uw bedrijfsmethode zullen dan ook meegegeven worden.

Alvast bedankt voor uw deelname!

Vacature doctoraal onderzoeker aan Honeybee Valley

B THENET Logo countries Belgium FC20230116

Wereldwijd worden we geconfronteerd met een sterke achteruitgang van de bijen. Honingbijen hebben vooral te lijden van wintersterfte. De kolonies gaan verzwakt de winter in en halen de volgende lente niet. De oorzaak is multifactorieel en kan teruggebracht worden tot de vele vormen van stress waaraan het bijenvolk is blootgesteld. In de voorbije decennia lag de focus vooral op de stress veroorzaakt door ziekten en de vergiftiging door pesticiden. Doch, er zijn nog andere vormen van stress waarmee een bijenvolk geconfronteerd wordt. Zo is er de verschraling van het drachtgebied, de dreiging van de klimaatopwarming, maar ook onze manier van imkeren, met name het regelmatig verstoren van het bijenvolk door de interventies van de imker.

In het kader van het B-THENET project van de Europese Commissie is er een vacature voor doctoraal onderzoeker aan Honeybee Valley, vakgroep Biochemie en Microbiologie, Faculteit wetenschappen van de Universiteit Gent. Deze vacature omvat twee aspecten: ten eerste zal de weerhouden kandidaat de impact van stress op de overleving van honingbijen onderzoeken. Hierbij gaat onze aandacht naar de effecten van de imkerpraktijken en de klimaatopwarming. Wat dit laatste betreft willen we de genetische basis van temperatuurtolerantie in kaart brengen. Ten tweede, dient er een bevraging georganiseerd te worden over de in België gebruikte imkerpraktijken. Door workshops en training sessies dienen de goede imkertechnieken verder uitgedragen te worden (train-the-trainer). In een opvolgstudie dient dan afgetoetst te worden wat de gevolgen hiervan zijn op de wintersterfte.

We zijn hiervoor op zoek naar iemand met goede kennis van de imkerpraktijken die bovendien voldoet aan de voorwaarden om een doctoraatsbeurs op te nemen.

Meer lezen...

Oekraïense vluchteling verzorgt bijenkolonies aan de UGent

Durf Denken 5

Olexiy Lyamtsev is aan het werk bij Honeybee Valley. Hij verzorgt er de bijenkolonies van Honeybee Valley en inventariseert de museumcollectie van de Eva Crane Trust, een kenniscentrum voor imkerij. De Oekraïner is al lang gepassioneerd door bijen. Olexiy: “mijn grootvader was professioneel imker. Ik kreeg het er dus van heel jonge leeftijd ingelepeld.” Zijn oorspronkelijke training als imker kreeg hij in België. “Ik werkte een tijdje geleden in het Waregemse Thermote & Vanhalst als Export Sales Advisor. In die periode besloot ik een starterscursus voor imkers te volgen bij de imkersbond De Kasteelbie van Ingelmunster. Die beslissing bleek achteraf een grote gelukstreffer.”

Meer lezen...

Honinganalyses binnen het Vlaams Bijenteeltprogramma

HBV 20190603 0357 72dpi

Jaarlijkse gewoontes zijn er om in stand te houden, dus ook de weerkerende honinganalyse in het kader van het Vlaams Bijenteeltprogramma.

Imkers zijn weer vrij om maximum twee honingstalen binnen te brengen bij Honeybee Valley, één staal lentehoning, één staal zomerhoning. Een handelsklare verpakking, vergezeld van een ondertekende honinganalysefiche, volstaat.

Dit staal wordt na inschrijving naar het ILVO gebracht waar het wordt geanalyseerd. De resultaten keren dan terug naar Honeybee Valley waarna deze per brief naar de imker vertrekken. Bij een gunstig resultaat ontvangt de imker een attest en labels ‘gewaarborgde kwaliteit’. Let wel, tussen het binnenbrengen van het staal en het terug ontvangen van de resultaten kan enige tijd verstrijken, zeker in periodes van jaarlijkse vakanties.

We willen er nogmaals op wijzen dat om volledig in orde te zijn, het ook belangrijk is dat het honingstaal gelabeld is met een correct honingetiket. Alle wettelijke info dient duidelijk aanwezig te zijn op het etiket.

Meer lezen...

Fotodonatie

Doneren

Zoeken

Doorzoek onze website

Archieven

Newsflash archief

Nieuws archief