Menu

Platform voor samenwerking

Honeybee Valley wil het probleem van de bijensterfte aanpakken door samenwerking met diverse partners

Newsflash: HBV en INBO lanceren project om de invasie van de Aziatische hoornaar te monitoren

Dsc 5190 72Dpi

Dat de Aziatische hoornaar (Vespa velutina nigrithorax) begonnen is aan een forse invasie in Vlaanderen is niet langer geheim. In het voorjaar van 2017 werd de exoot voor het eerst gesignaleerd nabij het Bos t’Ename in Oudenaarde. In het najaar van datzelfde jaar werd een nest vernietigd nabij Poperinge. Een jaar later stromen de waarnemingen binnen hoewel er vaak verwarring is met de inheemse en onschadelijke Europese hoornaar.

De invasieve soort vormt een nieuwe bedreiging voor zowel de honingbij als de insectenpopulatie in het algemeen. De overheid keurde daarom in mei 2018 een éénjarig monitoringsproject goed waarin Honeybee Valley (HBV) en het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) de krachten bundelen om de invasieproblematiek aan te pakken. Op de foto zie je de betrokkenen van HBV, met van links naar rechts Karel Schoonvaere, prof. Dirk de Graaf en Dries Laget.

Meer lezen...

DAG-Tagung Duitse bijeninstituten

Dr Christoph Otten Gastheer 72Dpi

Van 20-22 maart jl. verzamelden de Duitse bijenonderzoekers voor hun jaarlijkse DAG-Tagung in Koblenz, Duitsland. Ieder jaar is het een ander bijeninstituut dat uitnodigt; dit jaar was het Mayen, maar om organisatorische redenen werd uitgeweken naar de vesting Ehrenbreitstein te Koblenz, die van op een steile rots uitkijkt op de samenvloeiing van Moezel en Rijn. Gastheer was dr. Christoph Otten (zie foto). Vanuit Vlaanderen was een kleine delegatie present. Ook dit jaar was het programma weer goed gevuld met wel 35 lezingen van gekende en minder gekende onderzoekers. We beperken ons tot enkele hoogtepunten.

Meer lezen...

Herinnering deelname enquête Bee Best Check

Bbc Schema

In kader van het project Bee Best Check aan de Universiteit Luik in samenwerking met Honeybee Valley, is één van de doelstellingen inzicht te verkrijgen in de perceptie bij imkers van de risico ‘s die varroa, de klimaatverandering en de bestrijdinsmiddelen voor hun kolonies inhouden en in de redenen die imkers ertoe aanzetten bepaalde bijenteeltmethoden over te nemen (of juist niet over te nemen).

Daarom zouden we de imkers die deze enquête nog niet hebben ingevuld, vriendelijk willen vragen de online vragenlijst in te vullen. Deze enquête is volledig anoniem en duurt ongeveer 15 minuten.

Bedankt alvast voor uw bijdrage aan dit onderzoek naar de gezondheid van onze bijen.

(foto: Criteria die tussenkomen in het inschatten van goede bijenteeltpraktijken, uit Steinhauer et al., 2014)

Tine Descamps is succesvol gedoctoreerd

Ph Dtine Met Promotoren Nfitem

Vier jaar onderzoek over de virulentie van Amerikaans vuilbroed (AFB) werd voorbije week afgerond met het behalen van het doctoraat door Tine Descamps. Haar werk draagt de titel "The intimate host-pathogen relation of Paenibacillus larvae and the honey bee Apis mellifera". Promotoren waren prof. Dirk de Graaf en prof. em. Paul De Vos.

Ze heeft enerzijds een tool ontwikkeld om het specifieke ERIC type van een AFB stam te achterhalen. Door deze genotypering met behulp van MLVA kan van een uitbraak bepaald worden tot welk AFB type de stam behoort. Anderzijds heeft Tine getracht het virulente gedrag van P. larvae te ontrafelen. Ze heeft hierbij verschillende gemuteerde plaatsen in het DNA geïdentificeerd door random mutagenese toe te passen.

Veel succes Tine met je verdere carrière!

Fotodonatie

Doneren

Zoeken

Doorzoek onze website

Kalender

Naderende evenementen

Archieven

Newsflash archief

Nieuws archief