Menu

Platform voor samenwerking

Honeybee Valley wil het probleem van de bijensterfte aanpakken door samenwerking met diverse partners

Newsflash: Voorstel voor ‘draaiboek noodprocedures’ uitgewerkt

Figuur Noodprocedures Verkleind

Op 28 oktober jl. kwam een redactieteam samen dat zich wil buigen over het uitschrijven van een ‘draaiboek noodprocedures’. De aanleiding was de eerder aarzelende aanpak van de ‘sjoemelwas-crisis’ en de boze reacties die hier het gevolg van waren. Present tekenden prof. Dirk de Graaf (Honeybee Valley), Hendrik Trappeniers (KonVIB), dr. Marc Knockaert (KonVIB) en Luc Aspeslagh (AVI). Met Marc Knockaert hadden we een inspecteur-dierenarts in ons midden die ons kon gidsen door de geplogenheden dienaangaande.

Het resultaat is een stappenplan dat hieronder wordt toegelicht. Dit is nu overgemaakt aan het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (dr. Bénédicte Verhoeven), het Nationaal Referentielabo Bijengezondheid (dr. Stefan Roels), de auteur van het vorige draaiboek (over vergiftiging; dr. Wim Reybroeck) en de verantwoordelijken van de koepelorganisaties voor imkers. Een schema werd toegevoegd die dit alles visualiseert (zie afbeelding hieronder). Het stappenplan kent volgende fasen: 1. Informele fase, 2. Frequentie-analyse, 3. Staalname, 4. Identificatie van het probleem, 5. Maatregelen.

Meer lezen...

Preliminaire resultaten van de internationale COLOSS monitoring 2016

Coloss Press Release Colony Losses July 16 Map

De preliminaire resultaten van de internationale studie over de winter bijensterfte van 2015-2016 werden recent prijsgegeven. Aan deze studie namen 29 verschillende landen deel met een totaal van 18.693 imkers die de vragenlijst zorgvuldig hebben ingevuld. Gezamenlijk komt dit neer op een monitoring van maar liefst 399.602 honingbijkolonies. In dit grootschalig onderzoek werd een bijensterfte van 11,9% genoteerd in de winter van 2015-2016, terwijl dit het jaar voordien nog op 17,4% werd ingeschat. 

Meer lezen...

Fotowedstrijd

Deelnemen

Zoeken

Doorzoek onze website

Kalender

Naderende evenementen