Menu

Platform voor samenwerking

Honeybee Valley wil het probleem van de bijensterfte aanpakken door samenwerking met diverse partners

Newsflash: Wintersterfte in relatie tot varroabestrijdingstechnieken: resultaten van een enquête onder imkers

Nf Figuur1

Net als in België wordt ook in Luxemburg elk voorjaar een enquête gehouden onder de imkers. De vragen zijn zeer gelijkaardig aan de vragen in de COLOSS-enquête en hebben als doel de wintersterfte in kaart te brengen en oorzaken ervan te achterhalen. Een wetenschappelijk artikel  is net verschenen en in deze Newsflash leest u de conclusies van het onderzoek.

Figuur 1: Grafische voorstelling van het aantal bijenstanden die bepaalde varroabestrijdingstechnieken ondergingen. De linkerkolom geeft de bijenstanden weer die nauwelijks wintersterfte (0,0 ± 2,6%) hadden in de periode 2010-2015. De rechterkolom geeft de bijenstanden met een wintersterfte van 23,6 ± 3,8% weer.

Referentie artikel: Beyer, M.; Junk, J.; Eickermann, M.; Clermont, A.; Kraus, F.; Georges, C.; Reichart, A. & Hoffmann, L. Winter honey bee colony losses, Varroa destructor control strategies, and the role of weather conditions: Results from a survey among beekeepers. Research in Veterinary Science, 2018, 118, 52 - 60

Meer lezen...

Honeybee Valley goes online!

Shutterstock 329559671

Het is eindelijk zover! Het platform Honeybee Valley dat werd opgestart in 2014 heeft nu ook zijn hoogsteigen website. Deze moet dienen als communicatie medium naar zowel startende als gevorderde imkers, maar probeert ook de natuurliefhebber en bijengeïnteresseerden te bereiken. Met andere woorden, het brede publiek zal op deze website zijn gading vinden. Als je op "Meer lezen..." klikt, kun je lezen welke informatie je waar op deze website zult kunnen terugvinden.

Meer lezen...

Het Vlaams Bijenteeltprogramma 2017-2019 van start

Foto Ellen En Mikalai

Recent werd het voorstel van het nieuwe Vlaams Bijenteeltprogramma door de Europese Unie goedgekeurd. Eerder al had de bevoegde Vlaamse minister Joke Schauvliege toegezegd om het programma te co-financieren vanuit de Vlaamse overheid. Dit zorgde voor een aanzienlijke verruiming van het financiële draagvlak, wat toeliet om een ambitieus programma uit te werken. In het nieuwe drie jaren programma staat het terugdringen van de bijensterfte centraal. Twee belangrijke hefbomen zullen aangereikt worden om dit te bereiken. Een eerste zijn de imkertechnieken die betrekking hebben op de bedrijfsmethoden in het algemeen, het promoten van imkerspraktijken die stressluw zijn en dus beter in harmonie met de bijenpopulatie, en vooral de methoden om de Varroa-mijtziekte beter onder controle te krijgen. Een tweede hefboom om de bijensterfte in Vlaanderen in te dijken, is het selecteren voor bijenvolken met een grotere weerbaarheid en veerkracht, die zijn aangepast aan onze lokale omgevingsomstandigheden. 

Klik op deze link om het volledige programma op de website van Departement Landbouw en Visserij na te lezen, of ga via "Meer lezen" naar de respectievelijke projectportfolio binnen deze website.

Meer lezen...

Preliminaire resultaten van de internationale COLOSS monitoring 2016

Coloss Press Release Colony Losses July 16 Map

De preliminaire resultaten van de internationale studie over de winter bijensterfte van 2015-2016 werden recent prijsgegeven. Aan deze studie namen 29 verschillende landen deel met een totaal van 18.693 imkers die de vragenlijst zorgvuldig hebben ingevuld. Gezamenlijk komt dit neer op een monitoring van maar liefst 399.602 honingbijkolonies. In dit grootschalig onderzoek werd een bijensterfte van 11,9% genoteerd in de winter van 2015-2016, terwijl dit het jaar voordien nog op 17,4% werd ingeschat. 

Meer lezen...

Fotowedstrijd

Deelnemen

Zoeken

Doorzoek onze website

Kalender

Naderende evenementen