Menu

Platform voor samenwerking

Honeybee Valley wil het probleem van de bijensterfte aanpakken door samenwerking met diverse partners

Newsflash: Bestel je bloemenzaadmengsel tot 31 januari 2018

Bloemenzaadmengsel

Velen hebben reeds bloembollen geplant waar de bijen jullie in het voorjaar zeer dankbaar zullen voor zijn. Wil je echter ook tijdens de zomer en zelfs tot in het najaar een bloemenweide hebben staan, koop je best een bloemenzaadmengsel aan, specifiek voor zwaardere of lichtere grond. Deze zaai je eind april in en een drietal weken later zullen de eerste bloemen reeds bloeien. De laatste bloemen zal je, indien het weer het toelaat, zien bloeien tot in november. Meer informatie en het bestelformulier vind je via onderstaande link. Bestellen kan nog tot 31 januari 2018.

Meer lezen...

Inspiratiedag heeft velen geïnspireerd.

Inspiratiedag

Tijdens een speciale inspiratiedag in het Museum voor Natuurwetenschappen in Brussel kwamen alle betrokkenen van bijen in ons land samen. Duidelijk is dat het zowel met de honingbijen als met de wilde bijen niet goed gaat. Daarom dienen tal van uiteenlopende projecten het tij te doen keren. Op veel fronten is men de bijen genegen. Hiervan getuigden de verschillende wetenschappelijke uiteenzettingen en de actieplannen van tal van verenigingen, bedrijven en lokale overheden.

Meer lezen...

Competitie tussen honingbijen en wilde bijen

Dsc 2245

In de maand mei bracht het wetenschappelijk tijdschrift Basic and Applied Ecology een Zweedse studie uit met als onderwerp de competitie tussen honingbijen en wilde bijen. Het is niet de eerste studie die als hypothese stelt dat gedomesticeerde bijen een negatief effect uitoefenen op sympatrische wilde bijen populaties, in dit geval die van hommels. De oorzaak van zo'n effect heeft mogelijk te maken met het gedeelde foerageergebied waarin het voedselaanbod op een gegeven moment schaars wordt. Maar hoe bestudeert men een dergelijk fenomeen? En hoe gaat men hierbij te werk? 

Meer lezen...

Verslag van het congres van de Duitse “Arbeitsgemeinschaft toleranzzucht” in Mayen op 5/11/2016

Vanlaere Bienefeld Buchler 72Dpi

Jaarlijks komen alle Duitse imkers en imkerverenigingen die bezig zijn met selectie en koninginnenteelt bijeen om het afgelopen jaar te evalueren en de toekomstplannen te bespreken. Hieraan wordt ook een congres gekoppeld waarin de nieuwste onderzoekingen aan het grote publiek worden kenbaar gemaakt. Vanuit Vlaanderen waren verschillende imkers afgezakt naar Mayen. Dries Laget, imker conservator van Honeybee Valley, brengt verslag uit en duidt op een aantal bevindingen die ook voor de Vlaamse imkerij van belang zouden kunnen zijn. Op de foto zijn van links naar rechts prof. em. dr. ir. Octaaf Van Laere, prof. dr. Kaspar Bienefeld en dr. Ralph Büchler te zien. 

Meer lezen...

Fotowedstrijd

Deelnemen

Zoeken

Doorzoek onze website

Kalender

Naderende evenementen