Menu

Platform voor samenwerking

Honeybee Valley wil het probleem van de bijensterfte aanpakken door samenwerking met diverse partners

Newsflash: Eerste resultaten COLOSS vragenlijst

Coloss Logo 200Px

In april 2017 werd vanuit COLOSS een enquête uitgestuurd met het doel zoveel mogelijk Europese imkers te bevragen naar hun wintersterfte en behandelingsmethoden van de bijenvolken. COLOSS (Prevention of honeybee ColonyLOSSes) is een internationaal samenwerkingsplatform van wetenschappers. Een goeie samenwerking en open communicatie is immers cruciaal om vooruit te geraken in de zoektocht naar de oorzaken van, en oplossingen voor, massale bijensterftes wereldwijd.

De eerste resultaten voor Vlaanderen kunt u lezen door op onderstaande link te klikken.

Meer lezen...

Inspiratiedag heeft velen geïnspireerd.

Inspiratiedag

Tijdens een speciale inspiratiedag in het Museum voor Natuurwetenschappen in Brussel kwamen alle betrokkenen van bijen in ons land samen. Duidelijk is dat het zowel met de honingbijen als met de wilde bijen niet goed gaat. Daarom dienen tal van uiteenlopende projecten het tij te doen keren. Op veel fronten is men de bijen genegen. Hiervan getuigden de verschillende wetenschappelijke uiteenzettingen en de actieplannen van tal van verenigingen, bedrijven en lokale overheden.

Meer lezen...

Competitie tussen honingbijen en wilde bijen

Dsc 2245

In de maand mei bracht het wetenschappelijk tijdschrift Basic and Applied Ecology een Zweedse studie uit met als onderwerp de competitie tussen honingbijen en wilde bijen. Het is niet de eerste studie die als hypothese stelt dat gedomesticeerde bijen een negatief effect uitoefenen op sympatrische wilde bijen populaties, in dit geval die van hommels. De oorzaak van zo'n effect heeft mogelijk te maken met het gedeelde foerageergebied waarin het voedselaanbod op een gegeven moment schaars wordt. Maar hoe bestudeert men een dergelijk fenomeen? En hoe gaat men hierbij te werk? 

Meer lezen...

Verslag van het congres van de Duitse “Arbeitsgemeinschaft toleranzzucht” in Mayen op 5/11/2016

Vanlaere Bienefeld Buchler 72Dpi

Jaarlijks komen alle Duitse imkers en imkerverenigingen die bezig zijn met selectie en koninginnenteelt bijeen om het afgelopen jaar te evalueren en de toekomstplannen te bespreken. Hieraan wordt ook een congres gekoppeld waarin de nieuwste onderzoekingen aan het grote publiek worden kenbaar gemaakt. Vanuit Vlaanderen waren verschillende imkers afgezakt naar Mayen. Dries Laget, imker conservator van Honeybee Valley, brengt verslag uit en duidt op een aantal bevindingen die ook voor de Vlaamse imkerij van belang zouden kunnen zijn. Op de foto zijn van links naar rechts prof. em. dr. ir. Octaaf Van Laere, prof. dr. Kaspar Bienefeld en dr. Ralph Büchler te zien. 

Meer lezen...

Fotowedstrijd

Deelnemen

Zoeken

Doorzoek onze website

Kalender

Naderende evenementen

29 september '17

Apimondia Congres 2017