Menu

Platform voor samenwerking

Honeybee Valley wil het probleem van de bijensterfte aanpakken door samenwerking met diverse partners

Newsflash: Voorstel voor ‘draaiboek noodprocedures’ uitgewerkt

Figuur Noodprocedures Verkleind

Op 28 oktober jl. kwam een redactieteam samen dat zich wil buigen over het uitschrijven van een ‘draaiboek noodprocedures’. De aanleiding was de eerder aarzelende aanpak van de ‘sjoemelwas-crisis’ en de boze reacties die hier het gevolg van waren. Present tekenden prof. Dirk de Graaf (Honeybee Valley), Hendrik Trappeniers (KonVIB), dr. Marc Knockaert (KonVIB) en Luc Aspeslagh (AVI). Met Marc Knockaert hadden we een inspecteur-dierenarts in ons midden die ons kon gidsen door de geplogenheden dienaangaande.

Het resultaat is een stappenplan dat hieronder wordt toegelicht. Dit is nu overgemaakt aan het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (dr. Bénédicte Verhoeven), het Nationaal Referentielabo Bijengezondheid (dr. Stefan Roels), de auteur van het vorige draaiboek (over vergiftiging; dr. Wim Reybroeck) en de verantwoordelijken van de koepelorganisaties voor imkers. Een schema werd toegevoegd die dit alles visualiseert (zie afbeelding hieronder). Het stappenplan kent volgende fasen: 1. Informele fase, 2. Frequentie-analyse, 3. Staalname, 4. Identificatie van het probleem, 5. Maatregelen.

Meer lezen...

Het FAVV zet de bewaking van de bijengezondheid verder

Logo Favv

In september 2016 startte het FAVV met een nieuw bewakingsprogramma voor de bijengezondheid, genaamd “HealthyBee”. Het hoofddoel van dit programma is het objectief bepalen van de bijensterfte. Daarnaast worden mogelijke verbanden tussen de bijensterfte en de factoren die het vaakst vernoemd worden als mogelijke oorzaak ervan onderzocht. Gezien de noodzaak om de beschikken over objectieve cijfers omtrent de bijengezondheid en wegens de positieve commentaren die ontvangen werden gedurende de uitvoering van het project, besliste het FAVV om de monitoring van de bijengezondheid op een permanente basis onder te brengen in zijn meerjarig controleprogramma. Deze monitoring maakt deel uit van het Federaal Bijenplan 2017-2019.

Meer lezen...

Wetenschapscafé Gent

17 Wetenschapscafe E Flyer Bijen Gent

Op 7 november gaat in Gent een bloemlezing door over bijen. Dit gaat door in Eetcafé Toreke en de toegang is gratis.

Meer lezen...

'Bee Master Walk' te Gent

Dsc 9246

Op 10 augustus nam kunstenaar COSCO (Louis De Cordier) een 40-tal imkers op sleeptouw voor een serene wandeling doorheen het historisch centrum van Gent: de Bee Master Walk. Het werd een gezellige wandeling waarbij de imkers en niet-imkers heel snel met elkaar aan de praat geraakten. Slechts één onderwerp kwam ter sprake: de bij. Toevallige passanten en niets vermoedende Gentenaars keken met verstomming naar de bende in kapruinen gehulde imkers die uit hun natuurlijke omgeving waren losgeweekt en plots midden in de stad en in groep opdoken. Dit was dan ook de bedoeling van de kunstenaar.

Meer lezen...

Fotowedstrijd

Deelnemen

Zoeken

Doorzoek onze website

Kalender

Naderende evenementen